<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Slik møter NATO Russlands psykologiske operasjoner

Høyt på NATOS trusselvurderingsskala troner psykologiske påvirkningsaksjoner utført av Russland. 

  Publisert 24. jan. 2023 kl. 08.00
  Oppdatert 24. jan. 2023 klokken 08.01
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 415 ord
  FRYKTEN ØKER: NATO har gått grundig til verks for å hjelpe sine medlemsland å oppdage, motvirke og bekjempe psykologiske operasjoner utført av Kina og Russland. FOTO:NATO

  Russlands fullskala invasjon i Ukraina har på dramatisk vis gjort det enda vanskeligere å motvirke russiske påvirkningsoperasjoner i Norge og andre europeiske land.

  I rapporten Dragons roar and bears howl, som er utarbeidet og offentliggjort av «NATO Strategic Communications Centre of Excellence», står det at russiske, og i økende grad kinesiske, informasjonsoperasjoner den siste tiden har dominert trusselvurderingen i NATO-land.

  Ikke siden den kalde krigen var på sitt kaldeste har Europa opplevd en så massiv innsats fra Russland rundt operasjoner der media og det offentlige rom blir forsøkt påvirket for å tjene Russlands intensjoner.

  DRAGON’S ROAR AND BEAR’S HOWL: CONVERGENCE IN SINO-RUSSIAN INFORMATION OPERATIONS IN NATO COUNTRIES?

  NATO-rapporten har gransket russiske og kinesiske informasjonsoperasjoner for å finne og forstå likheter, forskjeller og prosessene. Slik at NATO og medlemslandene kan sette inn mottiltak.

  Kina nærmer seg russisk modus

  Det som løftes frem som rapportens viktigste funn, er at Russland ser ut til å bruke et mye bredere spekter av taktikk og kanaler for å nærme seg ulike ideologiske grupper i Vesten. Dette er noe Kina ikke utnytter i samme grad. Men nylige indikasjoner tyder på at dette kan endre seg innen kort tid.

  Kina synes å bry seg mer enn Russland om sitt internasjonale renomme.

  Likevel kan den stadig mer spente situasjonen mellom USA og Kina motivere landet til å gå over til å bruke mer skjulte midler for påvirkning, slik Russland alt gjør.

  Derfor mener «NATO Strategic Communications Centre of Excellence» at NATO bør sørge for at enhver fremtidig respons ikke faller for den automatiske tanken om at Russland og Kina deler samme mål og taktikk, samt være oppmerksomme på hvilke forskjeller det er i måten de to nasjonene forsøker å påvirke vesten.

  Slik kan NATO kontre

  Selv om det er lite NATO som en militær allianse kan gjøre for å håndtere langvarige, og ofte lovlige påvirkningskampanjer, har de følgende råd til seg selv:

  • Være oppmerksom på sårbarhetene og samtidig iverksette egne informasjonskampanjer.
  • NATO bør utarbeide en egen manual som omhandler hvordan man skal håndtere ulike former for informasjons-påvirkning fra Russland og Kina.
  • Kjernefokus på overvåking og årvåkenhet rundt skjulte taktikker.