<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nav anmeldte trygdemisbruk for nesten 100 millioner kroner i fjor

I 2022 ble 557 personer anmeldt for bedrageri av til sammen 97 millioner kroner. Det er en økning på 145 personer og 14 millioner kroner fra året før.

Publisert 14. feb. 2023
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 270 ord
SVINDEL: NAV anmeldte flere for trygvesvindel i fjor. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Til sammen er de 557 personene anmeldt for totalt 780 straffbare forhold. En person kan være anmeldt for både bedrageri og uriktig forklaring.

De fleste, 512 personer, ble anmeldt for å ha unnlatt å informere Nav om at de har arbeid og inntekt, og de hadde derfor ikke rett på stønad eller har fått for mye utbetalt i stønad.

– Dette utgjør til sammen 88 millioner kroner, skriver Nav i en pressemelding om statistikken.

Den største saken som gjaldt dette, var på i overkant av 740.000 kroner.

– I denne saken har personen hatt inntekt og betalt skatt av inntekten, men ikke oppgitt riktig antall timer vedkommende har jobbet til Nav, heter det i pressemeldingen.

Arbeidslivskriminalitet

Gjennomsnittlig anmeldt beløp er 176.770 kroner. De 12 største sakene var på over 400.000 kroner i anmeldt beløp.

Fire av anmeldelsene for trygdesvindel var tilknyttet arbeidslivskriminalitet, skriver Nav. To av sakene gjelder uregistrert inntekt for uberettiget stønad på totalt 804.900 kroner.

En person er anmeldt for å ha mottatt nesten 520.000 kroner for mye i stønad i forbindelse med en sak om arbeidsavklaringspenger. Personen skal ikke ha meldt inn riktig antall arbeidstimer på meldekortet samtidig som vedkommende mottok støtte fra Nav.

Redusert kontrollkapasitet

Nav skriver at antallet anmeldelser i 2020 og 2021 var påvirket av redusert kontrollkapasitet i Nav. I 2021 ble det anmeldt 412 personer, mens det i 2020 ble anmeldt 355 personer, viser statistikken. Den reduserte kapasiteten skyldtes omdisponeringer av personell til ordinær dagpengesøknadsbehandling i forbindelse med koronapandemien.

– I 2022 var kontrollaktiviteten fortsatt redusert grunnet ulike regelverksavklaringer, skriver Nav.

– På bakgrunn av anmeldelser i 2020 og 2021 ble det i 2022 avsagt flere dommer som gjaldt misbruk av koronaordningene, heter det videre.

NTB