<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Avslørte Russlands planer om gass-sabotasje i Nordsjøen

Russland tatt på fersk gjerning mens de kartla gass og strøm på havbunnen i Nordsjøen.

Publisert 17:47 21. feb. 2023
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 366 ord
ELDEN: Spionskipet «Elden» og støttefartøyet «Severnaya Ten» til kai i Molde. Fartøyene er eid av den russiske oligarken Oleg Deripaska og i flere år kartla de havbunnen rundt mottaksanlegget for gass ved Nyhamna på Møre-kysten. FOTO: Erik Hattrem

I fjor høst ble et russisk spionskip som angivelig var en del av en sabotasjeoperasjon mot gassrørledninger og strømkabler i Nordsjøen, eskortert bort, kommer det frem i en rapport fra den nederlandske regjeringen.

Det russiske spionskipet ble identifisert av nederlandsk etterretning mens det kartla gass og strøm-infrastruktur som Nederland delte med Storbritannia. 

Rapporten som ble publisert denne uken, er laget av de to viktigste etterretningsetatene i Nederland, General Intelligence and Security Service (AIVD) og Military Intelligence and Security Service (MIVD).

– Det russiske skipet som kartla energiinfrastrukturen med formål om sabotasje, ble oppdaget i vårt territorialfarvann og eskortert bort av kystvakten. Dette sier noe om Russlands interesse for den maritime infrastrukturen. Vi er i alarmberedskap, sier AVID-direktør Erik Akerboom i rapporten.

Hendelsen det står om i rapporten, skjedde bare noen uker før de undersjøiske gassrørledningene NordStream 1 og 2 ble utsatt for sabotasje.

RUSSISK SPIONSKIP: Russland har en variert flåte av spionskip i aksjon verden over. Her har den amerikanske kystvakten fotografert et russisk spionskip utenfor Hawaii forrige måned. FOTO:NTB

«De siste månedene har vi sett hvordan russiske aktører forsøker å kartlegge hele energiinfrastrukturen i Nordsjøen. Det benyttes droner, satellitter, spionskip og menneskelige kapasiteter. Russland er veldig interessert i hvordan denne strukturen kan saboteres”, står det i rapporten».

De nederlandske etterretningsetatene mener at russisk etterretnings- og spionasjevirksomhet i Nordsjøen er forberedelser på kommende forstyrrelser og sabotasjeaksjoner.

«Disse ser ut til å være rettet mot energisystemer, men også annen vital infrastruktur, som undersjøiske kraft- og kommunikasjonskabler, og til og med drikkevannsanlegg. Følgelig bør fysiske trusler mot alle disse anleggene sees på som tenkelige», står det.

Nylig utviste Nederland 17 russiske diplomater og stengte den russiske handelslegasjonen i Amsterdam.

Rapporten omtaler også Russlands planer ut over Ukraina. Det uttrykkes stor bekymring for hvordan Russland forsøker å omgå vestens sanksjoner gjennom stråselskaper og måten Russland stadig øker sin politiske og økonomiske innflytelse i Afrika.