<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ulovlige aksjoner kan bli neste skritt

Mange lærere vil ikke finne seg i å bli møtt med flere argumenter om frontfagsmodellen, mener Odd Juven, som er pensjonert lærer.

Publisert 26. feb. 2023 kl. 12.14
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 334 ord
VED TÅLEGRENSEN: Mange lærer vil ignorere tvungen lønnsnemnd ved å ikke gå tilbake på jobb, tror artikkelforfatteren. Her fra en demonstrasjon under lærerstreiken i fjor. Foto: NTB

I en ytring i Finansavisen 19. februar skriver Trygve Hegnar at lærerne og deres fagforeninger har dummet seg ut med streiken som endte med tvungen lønnsnemnd og senere en kjennelse i Rikslønnsnemnda som desidert gikk i lærernes disfavør. En kan gi Hegnar medhold på grunn av det sementerte prinsippet i norske tarifforhandlingene om at frontfagsmodellen skal bestemme rammen for faste tillegg (lønnsglidning er det imidlertid fritt frem for) Men han synes ikke å ta inn over seg eller ha tenkt den tanken at norske skoler og deres elever neste år kan oppleve at deler skolevirksomheten i Norge kan forvitre raskt allerede etter neste lønnsoppgjør.

Dersom Hegnar og hans lesere går inn på FB-sidene til Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Lektorlaget og Status lærer og leser kommentarene der fra et drøss av rasende og oppgitte lærere, vil han forstå hva som er i kjømda dersom det kommende mellomoppgjøret til våren igjen resulterer i nye lærerstreiker med påfølgende tvungne lønnsnemnder tuftet på vikarierende argumenter om liv og helse.

Det som lærere med rene ord for pengene er villige til å sette i gang, er:

  • Å ignorere tvungen lønnsnemnd ved ikke å gå tilbake på jobb.
  • Å ignorere pålegg fra egne fagforeninger om at de må gjenoppta sitt arbeid ved en eventuell tvungen voldgift.
  • Å sette i gang ulike ulovlige aksjoner som raskt vil lamme skolen og dermed også samfunnet i sin helhet.
  • Å hindre ufaglærte å undervise.
  • Kollektive oppsigelser ved skoler.

Hegnar vet utmerket godt at mange lærere har en utdanningsportefølje som gjør det fullt mulig for dem å bli tilsatt i stillinger, faglærte og ufaglærte, som arbeidsgivere nå skriker etter å få besatt.

Aksjonene over kommer til å bli en sak for Arbeidsretten, men den vil i praksis ikke ha mange sanksjonsmuligheter for å stanse dem.

Kanskje Hegnar vil svare at han ikke tror på det før han får se det. Ventetiden blir i alle ikke veldig lang før den tiden kommer, og da vil det hjelpe lite om han hoster opp både frontfagsmodellen og Hovedavtalen.

Odd Juven

Pensjonert lærer siden 2018