<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

328 konkurser på 28 dager – fem skilte seg ut

Flyr, DOF, Stayclassy og Airwing ble mye omtalt, men den største av 328 konkurser i februar var IT- og mobildistributøren Telefast.

Publisert 1. mars 2023 kl. 10.03
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 654 ord
ÉN AV 328: Konkurser i februar fant sted i flyselskapet Flyr. Foto: NTB

328 norske selskaper gikk konkurs i februar, 35 prosent (85 selskaper) flere enn i samme måned i fjor, viser tall fra Creditsafe. De 328 konkursene kommer i kjølvannet av 353 konkurser i januar, som var 65 prosent flere enn i januar i fjor. 

Holder trenden seg, vil 2023 bli et rekordår på konkursfronten. Rekordåret er 2019, da 3.843 selskaper gikk konkurs.

– Vi har sagt lenge at vi vil komme til å få en justering tilbake mot et normalnivå. Med fare for å gjenta meg selv skyldes denne konkursøkningen rett og slett at næringslivet har fått juling over lang tid nå, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway i en kommentar.

– Mange har holdt ut lenge, men nå begynner vi å se slitasjen fra alle smellene vi har fått, legger han til.

Flere profilerte konkurser

Februar startet med et smell, med tre profilerte konkurser på månedens første dag – flyselskapet Flyr morselskapet i supplykonsernet DOF  og nettbutikken StayClassy.

ØYNER KONKURSREKORD: Creditsafe Norway, ledet av Per Fjærestad. Foto: Creditsafe Norway

Like etterpå var det kroken på døra for Airwing. Det Morten Klein-dominerte privatflyselskapet som ble ledet av Bjørn Kjos-datter Anna Helene Kjos-Mathisen spesialiserte seg på samfunnskritisk flygning og passasjertransport, og var blant annet involvert i luftambulansetjenesten.

Månedens største konkurs finner vi likevel i telekombransjen. IT- og mobildistributøren Telefast hadde hele 2,2 milliarder kroner i driftsinntekter i 2021, men året etter sank denne summen til 491 millioner. I februar ble Sandefjord-selskapet begjært konkurs, før tallene fra 2022 er blitt offentliggjort.

Kraftig byks i bygg/anlegg

Den mest iøynefallende utviklingen i februar kommer i form av et kraftig konkurshopp innen bygg- og anleggsbransjen. Mens bransjer som servering og detaljhandel har svingt kraftig de siste årene – i tråd med nedstengninger, gjenåpninger og nye kriser – har kurven for bygg og anlegg vært stabil på nivå med den generelle konkursutviklingen.

ÉN AV 328: Privatflyselskapet Airwing, med Anna Helene Kjos-Mathisen ved spakene, gikk også konkurs i februar. Foto: Anders Horntvedt

I februar ser Creditsafe derimot et brudd fra denne trenden.

Totalt gikk 86 selskaper innen «Oppføring av bygninger» og «Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» konkurs i februar, hele 51 prosent flere enn i februar i fjor og betydelig over den generelle økningen på 35 prosent. For «Oppføring av bygninger» snakker vi om en dobling – fra 20 til 41 konkurser.

– Vi skal nok være forsiktige med å kalle det en overraskelse, for dette er en bransje som har hatt det tøft en god stund. Men det er utvilsomt et betydelig avvik fra «normalen» vi har sett de seneste årene. Dette er også konkurser i selskaper med relativt høy omsetning og mange ansatte, poengterer Fjærestad.

I de øvrige bransjene som tradisjonelt troner på konkurstoppen var februar-økningen 56 prosent innen agentur- og engroshandel (14 konkurser), 38 prosent innen detaljhandel (33 konkurser) – og 36 prosent innen serveringsvirksomhet (38 konkurser).

Konkursdobling i Viken

På fylkesbasis steg antall konkurser mest i Viken og Trøndelag, med henholdsvis 109 prosent økning til 92 konkurser og 93 prosent økning til 23 konkurser.

Deretter følger Oslo med 55 prosent økning (51 konkurser), det samme som Nordland.

Antall konkurser falt i tre fylker i februar. Seks konkurser i Troms og Finnmark var 60 prosent færre enn i februar i fjor. Pilene pekte nedover også i Rogaland og Agder.