<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kina velger russisk modell for psykologisk krigføring

Kinas opptrapping ble forespeilet av NATO.

Publisert 7. mars 2023 kl. 12.21
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 743 ord
KINA SER OG HANDLER: Det kinesiske autoritære styret ser verden i sitt bilde og trapper opp sine operasjoner for å påvirke resten av verdens mistro.  FOTO:NTB
Innsatsen mot Kina burde vært synkronisert på tvers av alle regjeringsorganer og myndigheter i USA.
Raja Krishnamoorthi

USA har en god stund ansett Kina som et stor produsent av anti-amerikansk propaganda, men som langt mindre aggressiv i sine påvirkningsoperasjoner enn Russland, skriver AP.

Nå antar amerikanske myndigheter og offentlige organer at Kina har påbegynt en overgang til en hardere linje, hvor de tar i bruk russiske doktriner og maler, noe USA pr. dags dato ikke gjør nok for å stå i mot.

Til nyhetsbyrået forteller anonyme tjenestepersoner i USA om ferske eksempler, hvor Kina-tilknyttede aktører har publisert falske nyheter ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og publisert nedsettende innhold via sosiale medier.

Det blir påpekt at en rekke av fremstøtene fra Kina er direkte amatøraktig, men fremstøtene viser at Kina signaliserer en vilje til å benytte sine kapasiteter ved utføre brede og omfangsrike operasjoner.

– For oss er det selve forsøket som skiller seg ut, sier en kilde i innen etterretning som uttaler seg mot løfte om anonymitet.

Det som ifølge AP driver frem oppfordringer til USA om å gjøre en sterkere innsats for å motvirke kinesisk påvirkning, er en stadig større frykt for en eventuell kinesisk invasjon av Taiwan. 

Et NATO-problem

I januar skrev Finansavisen om at Russlands fullskala invasjon i Ukraina på dramatisk vis har gjort det enda vanskeligere å motvirke russiske påvirkningsoperasjoner i Norge og andre europeiske land.

I rapporten «Dragons roar and bears howl», som er utarbeidet og offentliggjort av «NATO Strategic Communications Centre of Excellence», står det at russiske, og i økende grad kinesiske, informasjonsoperasjoner den siste tiden har dominert trusselvurderingen i NATO-land.

Ikke siden den kalde krigen var på sitt kaldeste har Europa opplevd en så massiv innsats fra Russland rundt operasjoner der media og det offentlige rom blir forsøkt påvirket for å tjene Russlands intensjoner.

Nå melder USA om at Kinas operasjoner har økt i styrke, akkurat slik rapporten beskrev.

Det som ifølge AP mest bekymrer amerikanske myndigheter, er landene som utgjør de «globale sør-statene». Altså land sør for Sahara i Afrika, latinamerikanske land og asiatiske land, hvor både USA og Kina har enorme økonomiske og politiske interesser. 

Befolkningen i disse landene er delte i sin støtte til Kina og USA.

– Innsatsen mot Kina burde vært synkronisert på tvers av alle regjeringsorganer og myndigheter i USA, sier Raja Krishnamoorthi republikansk representant i kongressen.

FRYKTENS AKSE: Amerikanske myndigheter frykte mer enn mye annet, Kinas innflytelse i land sør i Afrika, Sør-Amerika og Asia. Her møtes Kinas enleder, Xi Jinping, Sør-Afrikas president, Cyril Ramaphosa og Russlands diktator under BRICS 2018. BRICS står for Brasil, Russland, India, Kina og Sør- Afrika. FOTO: NTB

Krishnamoorthi er medlem i den nylig nedsatte komiteen som skal ha fokus på det kinesiske kommunistpartiet.

– Kina bruker verden som arena for å snakke nedsettende om våre institusjoner og vår styreform. Dette må vi motarbeide, siden det skader USA, sier Krishnamoorthi til AP.

Den kinesiske ambassaden i Washington sier i en uttalelse til AP, at de motsetter seg fabrikasjon og spredning av falske nyheter, og hevder det er USA som benytter sosiale medier som sitt verktøy til å manipulere den internasjonale opinionen.

Sabotørnasjonen Norge

Som et eksempel på hvordan Kina utøver sin påvirkning i USA, Europa og mot befolkningen i polariserte nasjoner, er landets hyppige bruk av bloggposten aktivisten Seymour Hersh publiserte, hvor han beskylde USA og Norge for sammen å sabotere Nord Stream 1 og 2. 

I flere uker har statlige kinesiske tv-stasjoner ifølge Dagbladet benyttet Hersh som gjest, hvor han villig har gjentatt sine påstander.  

Hersh udokumenterte påstander har så det kinesiske utenriksdepartementet viderekommunisert ved en rekke anledninger. Det kinesiske propagandamaskineriet har deretter publisert uttalelsene fra kinesisk UD og Hersh gjennom tusenvis av kontoer på sosiale medier.

Påstandene fra Hersh ble kontant avvist av norske og amerikanske myndigheter.

Et annet eksempel er Graphika, et selskap som analyserer sosiale medier. De oppdaget nylig KI-genererte videoer knyttet til en kinesisk påvirkningsoperasjon. En video gikk til angrep på USAs våpenlover mens en annen understreket viktigheten av at Kina og USA samarbeidet for å gjenopprette den globale økonomien.

Trusselanalytikere hos Google sa nylig at de stoppet mer enn 50.000 innlegg og annen aktivitet i fjor knyttet til den kinesiske påvirkningsoperasjonen «Dragonbridge».