<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norge har en stemme i EU

Gjennom det europeiske standardiseringssamarbeidet har norske myndigheter og virksomheter en åpen invitasjon til å påvirke, skriver Jacob Mehus i Standard Norge.

Publisert 8. mars 2023 kl. 13.46
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 286 ord
MÅ TA PLASS VED BORDET: Våre innspill og innflytelse er like tungtveiende som tyske, franske og britiske, skriver lederen i Standard Norge. Foto: Dreamstime

Anne Therese Gullberg fra Kruse Larsen skriver i Finansavisen om strømmen av stadig mer detaljerte og inngripende EU-regler som vil ramme store deler av norsk næringsliv. Det kan skape inntrykk av at norske bedrifter passivt må vente på alt som skal skylle over dem av nytt europeisk regelverk. Det er ikke helt riktig.

Jacob Mehus. Foto: Nicolas Tourrenc

EU har satt standarder sentralt i utrulling av sin Grønn Giv; standarder for bedre ressursutnyttelse, mer gjenbruk, mer reparasjon og mer resirkulering. Gjennom det europeiske standardiseringssamarbeidet har norske myndigheter og virksomheter en åpen invitasjon til å påvirke utformingene av disse. Vi har en viktig stemme og en strategisk mulighet til å bidra til å forme kravene som kommer i standardene, både generelle og bransjespesifikke. Våre innspill og innflytelse er like tungtveiende som tyske, franske og britiske.

Som Gullberg skriver, øker tempoet i EUs grønne skifte raskt. Skal vi bidra til å sette standarden, haster det å ta plass ved bordet. Standard Norge er Norges dør inn til standardiseringssamarbeidet. Med støtte fra norske myndigheter har vi anledning til å forsterke den norske deltagelsen og bane vei for bedrifter og virksomheter som ønsker å ta en aktiv rolle i omstilling til grønne, sirkulære og klimavennlige løsninger.

Det er all grunn til å følge aktivt med i utviklingen i EU, men ingen grunn til å passivt vente på det som kommer. Vi kan være med å sette standarden.

Jacob Mehus

Adm. direktør i Standard Norge