<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Innsatt klager over høyere matpriser for fanger

En innsatt som ikke får handle dagligvarer på tilbud fra den lokale Spar-butikken ved fengselet, har klaget praksisen inn for Diskrimineringsnemnda.

Publisert 2. sep. 2023 kl. 18.04
Oppdatert 2. sep. 2023 klokken 18.14
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 372 ord
DYRERE Å VÆRE FANGE: De som sitter i fengsel kan handle varer fra lokale butikker nær fengselet. Men de tilbys ikke varer til samme pris som vanlige kunder. Det mener en innsatt er urettferdig og diskriminerende. Foto: KRIMINALOMSORGEN

Diskrimineringsnemnda behandler klager som gjelder diskriminering, trakassering og gjengjelding.

Klageorganet kan treffe avgjørelser for brudd på en rekke lover, blant annet hele likestillings- og diskrimineringsloven og deler av arbeidsmiljøloven, eierseksjon-, borettslag- og husleieloven og skipsarbeiderloven.

I fjor fikk nemnden inn nærmere 600 saker til behandling. Noen saker får full behandling i nemnden, mens andre behandles alene av en av fem oppnevnte nemndledere.

Får ikke handle på tilbud

I juni i år mottok Diskrimineringsklagenemnda en klage fra en mannlig innsatt i et norsk fengsel.

Han reagerte på at de innsatte i fengselet der han soner en dom, forskjellsbehandles når de skal handle i den lokale dagligvarebutikken ved fengselet.

Fangene mottar en liste over varere de kan bestille fra Spar-butikken som ligger ved fengselet, men prisen for noen av varene de innsatte må betale er høyere enn for kunder som ikke sitter bak lås og slå.

Den innsatte som har klaget på forskjellsbehandlingen, har opplevd at varer som Spar-kjeden kjører tilbudskampanjer på, kun tilbys til fullpris for de innsatte.

Fanger i det samme fengselet som ønsker å handle varer fra dagligvarebutikken, må også betale 20 kroner hver eneste uke for å kunne benytte seg av tjenesten.

Fullt lovlig

Det oppleves som diskriminerende, anføres det i klagen.

Nemndleder Bjørnar Borvik, som til daglig er professor ved juridisk fakultet i Bergen, har behandlet spørsmålet om prisforskjeller for innsatte og de som ikke er dømt til fengsel.

Han konkluderer med at den lokale Spar-butikken ikke diskriminerer de innsatte når kjøpmannen krever fullpris for dagligvarer som vanlige kunder får kjøpt på tilbud.

Heller ikke prispåslaget på 20 kroner i uken for å få handle i Spar-butikken er diskriminerende overfor fangene, mener Borvik.

Fanger er ikke vernet

Det er paragraf 6 i lovverket som setter rammene for hva som rammes av forbudet mot diskriminering.

Loven sier at å diskriminere på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt.

Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.

Når jusprofessor Borvik tolker loven så mener han at «det å være innsatt ikke er et vernet diskrimineringsgrunnlag etter likestillings- og diskrimineringslovens paragraf 6».

Fangen som har fått avslag på sin klage, kan bringe den inn for Sivilombudet.