<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kutt kostnadene for næringslivet

Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver, skriver Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge.

Publisert 2. okt. 2023 kl. 20.38
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 368 ord
POTENSIAL: Regnskap Norge har identifisert 38 konkrete forslag som vi har delt med regjeringen. Disse vil potensielt kunne spare næringslivet for 30 milliarder kroner, skriver Rune Aale-Hansen. Foto: Iván Kverme

Regjeringen har de siste årene overrumplet næringslivet med økte skattebyrder samtidig som konkursene øker. Regnskap Norge er bekymret for svekkede rammevilkår for næringslivet, spesielt for de små og mellomstore bedriftene. Vi forventer at regjeringen fjerner den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften, reduserer formuesskatten og presenterer konkrete forenklingsforslag for næringslivet.

Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver. Den kraftige økningen i konkurser vi har sett i år, viser hvor viktig det er å legge til rette for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet.

Regjeringen er halvveis i sin stortingsperiode. Nå etterlyser vi økt innsats

Regnskap Norge forventer at den midlertidige arbeidsgiveravgiften på 5 prosent på inntekter over 750.000 kroner fjernes. Innføringen av en midlertidig økt arbeidsgiveravgift var dårlig begrunnet, dårlig utredet og uten hensyn til en virksomhets lønnsomhet. Konkurstallene i næringslivet er nå rekordhøye. Regjeringen bør anstrenge seg for å stimulere og ikke svekke næringslivet. Vi forventer derfor at den midlertidige økningen nettopp er det – midlertidig – og fjernes fra og med 2024.

Regjeringen har de siste årene sendt sjokkbølger gjennom næringslivet ved å øke skattebyrden betraktelig. Den samlede skatteregningen har faktisk doblet seg siden regjeringsskiftet, viser en analyse utført av Regnskap Norge.

Skatteregningen har totalt sett økt kraftig de siste to årene. En fersk analyse vi har gjort viser at virksomheter i år må betale mer i skatt i form av utbytteskatt og selskapsskatt, alene for å finansiere formuesskatten.

Både regjeringen og Stortinget har som mål å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner i inneværende stortingsperiode. Det er besparelser vi har sett lite til. Regnskap Norge deler ambisjonen om å forenkle hverdagen for landets små og mellomstore bedrifter. Det vil bidra til et mer konkurransedyktig og levedyktig næringsliv og mer forutsigbare rammebetingelser. Regjeringen er halvveis i sin stortingsperiode. Nå etterlyser vi økt innsats.

Regnskap Norge har identifisert 38 konkrete forslag som vi har delt med regjeringen. Disse vil potensielt kunne spare næringslivet for 30 milliarder kroner. Rapporten vår beviser at det er mulig å spare næringslivet for kostnader og administrative byrder – om viljen er til stede.

Rune Aale-Hansen

Adm. direktør i Regnskap Norge