<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Det er dypt alarmerende

Fredag brøt Fellesforbundet og Parat forhandlingene for hotell- og restaurantbransjen med NHO Reiseliv. Tidligere fredag ble det brudd også for byggfagene. 

Publisert 22. mars 2024 kl. 10.47
Oppdatert 22. mars 2024 klokken 10.49
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 448 ord
BRUDD: I lønnsforhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv. Bildet er fra 2020 da Clas Haarek Delp fra Fellesforbundet og Kristin Krohn Devold fra NHO Reiseliv forhandlet. Foto: NTB

Fellesforbundet har derfor meldt brudd i forhandlingene, og ber Riksmekleren om bistand. Det skjedde klokken 10 fredag.

– Vi gikk til forhandlingene med krav om at våre medlemmer skal få styrket kjøpekraft, men opplever at det er lite bevegelse fra motparten, sier forhandlingsleder Clas Delp.

Parats forhandlingssjef Turid Svendsen mener det har vært lite bevegelse, og at arbeidsgiver ikke har kommet dem i møte på deres krav.

Går til mekling

Når Fellesforbundet nå bryter forhandlingene med arbeidsgiver, går partene til mekling på riksavtalen.

Riksavtalen er en overenskomst mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og gjelder nærmere 8000 av Fellesforbundets medlemmer.

Parat har brutt forhandlingene med NHO Reiseliv om revisjon av riksavtalen, som omfatter Parats medlemmer i hotell-, restaurant og flycateringbransjen.

Blir det ikke enighet i den kommende meklingen, kan Parat-medlemmer i disse og andre virksomhetene bli tatt ut i streik.

Kravene

Fellesforbundet gikk til forhandlingene med krav om økt kjøpekraft, mer forutsigbarhet og seriøsitet, og gunstigere betingelser for ansatte i hotell- og restaurantnæringen.

– Skal vi lykkes med å skape en mer seriøs og konkurransedyktig bransje med ordnede forhold, må arbeidsgiversiden ta en helomvending og komme oss i møte i langt større grad enn hva de har gjort hittil i forhandlingene, legger han til.

Blant Parats krav i forhandlingene for medlemmer på riksavtalen er generelle kronetillegg, lavlønnstillegg, økning i personlige tillegg, økning av satsene for arbeid på kveld, natt og helg og økning av minstelønnssatsene.

– Dypt alarmerende

I forhandlingene på riksavtalen har arbeidsgiversiden stilt krav som Fellesforbundet mener fratar ansatte tryggheten, forutsigbarheten og forhandlingsretten de har i dag.

Ifølge forbundet innebærer det blant annet at arbeidsgiver «reduserer innflytelsen til de tillitsvalgte, innskrenker de ansattes rettigheter og satser på en bransje med flere lavtlønte og store utskiftninger».

– Det er dypt alarmerende, mener Delp.

Byggfagene brøt også

Tidligere fredag ble det kjent at byggfagene bryter forhandlingene med NHO Byggenæringen. Dermed blir det mekling. Bruddet skjedde klokken 8 fredag, skriver Fellesforbundet i en pressemelding.

Fellesforbundet med forhandlingsleder Christian Justnes i spissen, gikk til tarifforhandlingene med tre hovedkrav: Økt kjøpekraft for våre medlemmer, en etter- og videreutdanningsreform og forutsigbar arbeids- og reisetid.

Justnes konstaterer at det ikke var mulig å komme til enighet med NHO Byggenæringen.

– Vi er trygge på rettferdigheten i våre krav og at de vil bidra til å dra bransjen i riktig retning. Vi har hatt gode diskusjoner, men der vi ønsker forutsigbarhet for arbeidstid og fritid, er svaret fra motparten økt fleksibilitet. Avstanden her var rett og slett for stor til at vi klarte å oppnå tilstrekkelig fremdrift i forhandlingene.

Nå som bruddet er et faktum, vil det bli mekling om tariffavtalen.

– Nå trenger vi Riksmeklerens hjelp til å komme videre, og det ser vi frem til, sier Justnes.

Fellesoverenskomsten for byggfag er den største tariffavtalen for ansatte i byggenæringen, og omfatter mer enn 18.000 av Fellesforbundets medlemmer.

(NTB)