<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tysklands bensinforbruk steg for tredje år på rad

Bensinforbruket i Tyskland økte i fjor for tredje år på rad og endte på 17,3 millioner tonn, viser tall fra myndighetene.

  Publisert 30. mars 2024 kl. 08.14
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 191 ord
  Tyskerne brukte mer bensin i fjor enn de foregående årene. Det var tredje år på rad med vekst etter koronaåret 2020.  Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

  Økningen fra året før var på 416.000 tonn eller rundt 2,4 prosent. Siden koronaåret 2020 har bensinforbruket økt med nesten 1,1 millioner tonn, ifølge statistikk fra etaten for næring og eksportkontroll.

  Før pandemien var trenden nedadgående, og vi skal ikke lenger tilbake enn 2010 for å finne et bensinforbruk på 19,6 millioner tonn. Samtidig har antall elbiler på tyske veier økte betraktelig de seneste årene og var ved utgangen av fjoråret oppe i 1,4 millioner.

  Leveransene av dieselbiler fortsetter imidlertid å gå ned. Her er forbruket preget av lastebiltrafikken, og dieselforbruket er dermed mye mer følsomt for svingninger i økonomien enn det bensinforbruket er.

  Det tyske miljødirektoratet mener det økte forbruket i hovedsak skyldes økt kjørelengde. Lettere kjøretøy tilbakela flere kilometer til sammen i 2022 enn i 2023, ifølge tall fra det statlige veiforskningsinstituttet. Den samlede distansen er fortsatt betydelig mindre enn i 2019, det siste året før pandemien.

  Tyngre biler og en overgang fra diesel som følge av lokale kjøreforbud og reduserte økonomiske fordeler ved å velge diesel kan også føre til økt bensinforbruk, sier forskningsinstituttet Ifo. Bilistorganisasjonen ADAC påpeker at det er flere biler med bensinmotor – inkludert hybridbiler – på tyske veier.

  NTB