<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Mot innspurt i lønnsoppgjøret – fare for streik fra midnatt

Partene som sitter i tvungen mekling med riksmekleren, er inne i oppgjørets siste ordinære døgn. Streiken kan være et faktum når fristen går ut ved midnatt.

Publisert 6. apr. 2024 kl. 09.26
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 496 ord
VANSKELIG OPPGAVE: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland (foran) sto overfor en vanskelig oppgave da frontfagsoppgjøret havnet på hans bord onsdag. Midnatt natt til søndag går fristen ut for Fellesforbundet-leder Jørn Eggum (midten) og fungerende direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri ut. Foto: NTB

14.301 arbeidstakere kan bli tatt ut i streik fra søndag hvis ikke Fellesforbundet og Norsk industri blir enige. Den tvungne meklingen har pågått siden onsdag formiddag etter en erkjennelse hos begge parter om at de ikke kom til å bli enige uten riksmeklerens hjelp.

Det er imidlertid svært vanlige at det mekles i timevis på overtid før offentligheten får presentert et utfall. Det kan godt drøye til langt utpå søndag før vi vet hvorvidt oppgjøret ender med brudd og dermed streik.

NTB har så langt ikke lyktes i å få noen opplysninger fra riksmekler Mats W. Ruland lørdag morgen. Partenes representanter har munnkurv så lenge meklingen pågår.

Ruland erkjente onsdag at situasjonen i årets oppgjør er krevende, siden det har gått flere år uten reallønnsøkning og vi er inne i en dyrtid som mange kjenner på lommeboken.

– Frontfaget er alltid vanskelig et vanskelig oppgjør. Ofte kanskje også årets vanskeligste, sa Ruland etter å ha tatt imot Fellesforbundet-leder Jørn Eggum og Norsk industris fungerende administrerende direktør Knut Sunde på Thon Hotel Opera i Oslo.

14.300 klare for streik

Frontfagsoppgjøret gjelder konkurranseutsatt industri, og resultatet her danner en norm som bortimot hele det organiserte arbeidslivet respekterer og følger. Hensikten er å sikre en lønnsdannelse som er nokså lik mellom yrkesgruppene og som derfor skal holde prisveksten i sjakk, arbeidsledigheten lav og ikke bidra til å svekke konkurransekraften internasjonalt.

Hvis ikke partene blir enige, går 14.301 av Fellesforbundets medlemmer i 134 bedrifter ut i streik. Varselet om plassfratredelse fra Fellesforbundet omfatter blant annet 2100 ansatte i Aker Solutions på åtte ulike steder, samt en rekke andre ansatte i oljerelaterte bedrifter.

– Dette første uttaket vil bidra til en effektiv streik som vil ramme arbeidsgiversiden hardt. Skulle vi ende i konflikt, vil det fortløpende komme flere uttak, sa Eggum da varselet om plassfratredelse ble offentliggjort.

Fellesforbundet har til sammen meldt plassoppsigelse for 32.108 medlemmer som går på tariffavtalen Industrioverenskomsten.

Også oppgjøret mellom Parat og Norsk industri har gått til tvungen mekling, med samme tidsfrist. Parat har varslet plassfratredelse for 1064 arbeidstakere i 15 bedrifter.

Penger og kompetanse

Det er fortsatt ukjent for offentligheten hvor mye Fellesforbundet krever i lønnstillegg i år. Det som er formidlet, er at lønnsoppgjøret må sørge for at alle får økt kjøpekraft.

Det kan bety et oppgjør på rundt 5 prosent. Norges Bank la for dagen forventninger om 4,9 prosent i sin siste prognose, men da med et anslag for prisveksten på 3,8 prosent. Det skulle i så fall tilsi en reallønnsvekst på 1,1 prosent.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har på sin side anslått en prisvekst på 4,1 prosent i år. Hvis reallønnsveksten skal ende på 1,1 prosent, betyr det en ramme fra frontfaget på 5,2 prosent.

Fungerende leder Knut E. Sunde i Norsk Industri nekter å diskutere tall og størrelser i full offentlighet, men uttalte seg positivt til å se på Fellesforbundets krav om etter- og videreutdanningsreform. Riktignok har arbeidstakerne en noe annen innretning, men også på arbeidsgiversiden er man opptatt av at virksomheter og ansatte utvikler seg sammen med nye teknologiske forutsetninger.

(NTB)