<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nok et jubelår i shipping?

Oppturene i shipping er vanligvis av kort varighet og etter et knallsterkt 2022 ligger det kanskje an til en solid nedtur i 2023? Nei, mener analytikerne. Det blir full fyr i shipping også i 2023.

Publisert 16:13 30. des. 2022
Lesetid: 8 minutter
Artikkellengde er 1957 ord
FULL FYR: Ratene i stortankmarkedet er fortsatt på svært så behagelige nivåer for tankrederiene, og analytikerne tror på et sterkt tankmarked også i 2023. Foto: Hyundai Heavy Industries

2022 har vært et volatilt år i aksjemarkedet og S&P 500-indeksen var rett før årsskiftet ned rundt 20 prosent. I den samme perioden har det imidlertid jevnt over gått oppover i shippingindustrien og verdens børsnoterte shippingaksjer har i løpet av 2022 steget med nærmere 30 prosent.

Råoljeaksjene skjøt virkelig fart på høstparten, mens det var jubelstemning i produkttank gjennom hele året. Clarksons Platou rapportere rett før jul om en gjennomsnittlig kursoppgang for produkttankrederiene på voldsomme 341 prosent. Det er ny all-time high med god margin. I tankboomårene 2003 og 2004 steg produkttankaksjene med henholdsvis 232 og 157 prosent.

Kjemikalietank- og råoljetankaksjer har også gått som en kule i 2022 med en oppgang på henholdsvis 136 og 127 prosent.

Svært gode penger har det også vært å tjene innenfor LPG, LNG og bilskip, mens det har vært langt tyngre i container og tørrlast, som begge gjorde det svært bra i 2021.

Tankboomen fortsetter

Shippinganalytikerne har til tross for den ekstreme oppgangen i 2022 fortsatt flere tankaksjer på anbefalingslisten. Ordreboken er fortsatt på rekordlave nivåer og boom-markedet i høst ser for en gangs skyld ut til ikke å ha stimulert kontraheringslysten hos de vanligvis så kontraheringskåte tankrederne. Det går i mot nullvekst i tankflåten i 2024 og sannsynligvis også i 2025.

Etterspørselssiden ser også rimelig grei ut til tross for at mange er bekymret for en resesjon. Det er fortsatt energikrise i verden, som vil støtte opp under oljeforbruket og det er store forhåpninger om at verdens største oljeimportør, Kina, vil komme tilbake i vekst igjen etter at landet var covid-nedstengt under store deler av 2022.

Oljesanksjonene mot Russland, som vil tre i kraft tidlig i februar, vil også høyst sannsynlig ha en positiv effekt på inntjeningen i tankmarkedet. Sanksjonen betyr økte seilingsdistanser, fordi russisk olje i større grad vil bli sendt til markeder i Asia og Midtøsten. Samtidig vil Europa måtte øke sin import vesentlig fra andre land enn Russland, hvilket også vil føre til økte seilingsdistanser.

Jørgen Lian – DNB Markets

KLOKKERTRO PÅ TØRRLAST: Jørgen Lian mener at tørrbulk blir shippingsektoren å følge i 2023. Foto: Iván Kverme

2020 Bulkers – kursmål 162 kroner

2020 Bulkers gir en attraktiv eksponering til gjenåpning og bedret vekst i Kina i etterkant av de strenge covid-19 tiltakene. Med sin effektive flåte av store bulkskip er de ypperlig posisjonert til å nyte godt av økende etterspørsel gjennom året, og vil fortsette med betydelige utbytter på månedlig basis. Selskapet flyttet skattemessig til Norge i august og er nå enda mer interessant for norske investorer. Dagens prising tilsier en rabatt på cirka 10 prosent til verdien av flåten, og vi er komfortable med en relativt begrenset risiko på nedsiden mot en stor potensiell oppside til vårt kursmål. Tørrbulk blir shippingsektoren å følge i 2023.

Cool Company – kursmål 180 kroner

Cool Company er et selskap med eksponering mot et vedvarende sterkt kontraktsmarked for LNG-skip, som gir selskapet mulighet til å sikre inntjeningsvisibilitet på fire skip som kommer åpne i løpet av 2023. I tillegg har selskapet opsjoner på to nybygg med levering i 2025 hvor de jobber med å sikre attraktive lange kontrakter. Totalt bør dette fortsette å styrke utsiktene til selskapet for 2023–2024 og støtte opp om gode dividender med oppstart allerede i fjerde kvartal. Den relative prisingen av aksjen er altfor lav, og med en børsnotering i USA på nyåret bør vi se at verdsettelsesgapet lukke seg.

Frode Mørkedal – Clarksons Securities

FRONTLINE I 200: Frode Mørkedal tror at Frontline vil nå 200 kroner i løpet av 2023. Foto: Iván Kverme

Frontline – kursmål 200 kroner

Vi hadde denne aksjen som vårt toppvalg også i fjor, men til tross for at den har mer enn doblet seg gjennom 2022, ser vi fortsatt et stort oppsidepotensial i aksjen. Ordreboken er på rekordlave 3,5 prosent av dagens flåte, noe som indikerer nullvekst i tankflåten fra 2024. Selv om mange er bekymret for en resesjon, er det fortsatt en energikrise som vil støtte opp under oljeforbruket. Vi tror også at Kina, verdens største råoljeimportør, vil komme tilbake i vekst i 2023. Vi anslår at et sammenslått Frontline og Euronav kan tjene 20 kroner pr. aksje med normaliserte rater på 45 000 dollar pr. dag for VLCC. Det er derfor ikke utenkelig at aksjen kan gå til 200 kroner.

Belships – kursmål 22 kroner

Tørrlastsektoren har hatt en tøff tid i 2022, spesielt på grunn av covid-relaterte nedstengninger i Kina, som utgjør halvparten av etterspørselen i denne sektoren. Det er ventet at Kina vil komme tilbake og løfte ratene til bedre nivåer gjennom 2023. Imidlertid kan året starte svakt, så selskaper med kontraktsdekning, som Belships, kan være å foretrekke. Belships hadde ved tredje kvartal rundt 50 prosent av dagene for 2023 avtalt til gode nivåer, noe som sikrer inntjening og muligheten for utbytte. Vi forventer at selskapet kan tjene 3,9 kroner pr. aksje med rater på 15,000 dollar for en supramax, og at utbyttet kan bli rundt 2 kroner. Vi har et kursmål på 22 kroner for Belships.

Anders Redigh Karlsen – Kepler Cheuvreux

STRAMT MARKED: Anders Redigh Karlsen mener at Gram Car Carriers vil dra nytte av et stramt bilskipmarked i 2023. Foto: Iván Kverme

Frontline

Frontline har eksponering mot råolje- og produkttransport hvor vi predikerer sterk inntjening gjennom 2023 drevet av forventninger om økt etterspørsel, lenger transportdistanser i kombinasjon med lav flåtevekst. Dette er normalt en gunstig kombinasjon for shippingselskaper. Sterke markeder vil føre til en substansiell kontantstrøm og vi antar at mye av dette vil utbetales aksjonærene i form av utbytter. Videre er vi av den oppfatning at den mulige kombinasjonen med Euronav er interessant. Det er fremdeles noe usikkerhet rundt kombinasjonen, men vi mener at Frontline er spennende uavhengig av utfall da selskapet med sin moderne flåte og høye spoteksponering er godt posisjonert.

Gram Car Carriers

Gram Car Carriers er et spennende selskap som vil ha nytte av et stramt marked for biltransport. Selskapets flåte har sikret seg nye kontrakter til vesentlig bedre betingelser enn tidligere både i form av rater og durasjon. I de kommende månedene kan det komme ytterligere kontraktsfornyelser for gjenværende skip som er på gamle, lavt betalte kontrakter som utløper i løpet av 2023. Dette vil trolig medføre en fortsatt positiv nyhetsstrøm. Videre vil selskapet, etter hvert som de nylig inngåtte kontraktene blir påbegynt, rapportere bedre inntjening og høyere dividende til aksjonærene. Selskapet har som mål å betale minst 50 prosent av resultatet i kvartalsvis utbytte. Gitt en stadig økende kontraktsportefølje ser vi det som sannsynlig at denne prosentandelen vil øke i løpet av året som kommer.

Eirik Haavaldsen – Pareto Securities

VINNER IGJEN: Eirik Haavaldsen forventer at produkttank vil bli vinneren i tankmarkedet også i 2023. Foto: Eivind Yggeseth

Hafnia – kursmål 80 kroner

Tank har vært en vinnersektor i 2022, og vi tror det fortsetter i 2023. Flåteveksten vil forbli lav gjennom minst 2024 noe som gir god visibilitet. Produkttank har vært det klart beste segmentet i år, drevet av gode raffinerimarginer og økende distanser etter hvert som særlig asiatiske raffinerier sender større volumer vestover. Sanksjoner mot Russland vil tre i kraft tidlig februar, og vi tror utviklingen her også vil være positiv for tanketterspørselen. Nærmere 5 prosent av volumene for produkttank i dag er diesel og nafta fra Russland til Europa, og dette er fat som i fremtiden sendes atskillig lengre. Så, selv om det er en viss frykt knyttet til det å kjøpe tankaksjer når ratene er høye og kursutviklingen har vært så god som i år mener vi Hafnia vil forbli en vinner, og at de kan gjøre nærmere 10 kroner i EPS (earnings per share) i første kvartal alene, noe som tilsvarer rundt 65 prosent av fullårsestimatet i dagens konsensus. De vil betale heftige utbytter, og vi tror NAV (net asset value eller verdijustert egenkapital) om ett år vil være over 80 kroner.

Stolt-Nielsen – kursmål 320 kroner

Kjemikaliefrakt er tregere i systemet enn raffinerte produkter, og Stolt-Nielsen har cirka 70 prosent av sine skipsdager bundet opp i COA-kontrakter (Contract of Affreighment). Allikevel har inntjeningen på flåten som teller rundt 140 skip skutt fart, og selskapet vil tjene over 50 kroner per aksje i år. De siste kvartalene har kontrakter blitt inngått på rater som er minst 10 prosent høyere enn i fjor, og når 60 prosent av flåten skal reforhandles i første kvartal er utgangspunktet godt. Med en stabil terminalvirksomhet og god avkastning på Tank Container (selv om det vil falle) kan vi nærme oss 100 kroner i annualisert EPS i løpet av første halvår 2023,  og da skal aksjen over dagens bokverdier på 310 kroner.

Petter Haugen – ABG Sundal Collier

TANKOPTIMIST: - Tank ser for oss ut som det segmentet hvor den generelle oppturen for shipping kan vare lengst, sier Petter Haugen. Foto: NTB

Okeanis – kursmål 402 kroner

Tank ser for oss ut som det segmentet hvor den generelle oppturen for shipping kan vare lengst. Årsaken er todelt: Kombinasjonen av allerede rekordlav ordrebok og fremdeles ordrevegring – hvem tør bygge et skip i dag som skal ha hundre prosent karboneksponering i 20 år – gjør at flåteveksten ser ut til å bli sterkt begrenset i flere år fremover. Men det er egentlig etterspørselssiden som gjør oss særlig optimistiske: USA er nå svingeksportøren av råolje til markedet, og denne eksporten vil transporteres lengre enn gjennomsnittsdistansen i dag. Med lav flåtevekst og høy tonn-mil-vekst er det sannsynlig at tankmarkedet vil være stramt utnyttet i flere år, og vi tror både høyde og lengde på denne syklusen kan vise seg kraftigere enn noen gang tidligere. I Okeanis får man store båter med forholdsvis høy belåning, og på våre estimater betyr det en P/E under 2 for 2024. Vi verdsetter selskapet til 10 prosent rabatt til vår forventede NAV ett år frem, som resulterer i et prismål på 402 kroner. Oppsiden fra dagens aksjekurs er dermed på om lag 150 prosent til tross for at kursen er opp rundt 100 prosent hittil i år.

Avance Gas- kursmål 100 kroner

I likhet med olje mener vi at LPG-eksporten fra USA skal stige markant de neste årene. Særlig etter at amerikanske gasspriser også begynte å stige i år ser underliggende produksjonsvekst, og dermed mengden LPG tilgjengelig for eksport, ut å vokse raskere enn man så for seg for bare tre til seks måneder siden. I motsetning til tank er ordreboka for LPG-skip nokså høy på om lag 20 prosent av flåten i dag, men dette er også hovedårsaken til at aksjen handler til kraftig rabatt sammenlignet med underliggende verdi. Dagens P/NAV ligger på rundt 0,7. Så selv om vi antar nokså uendrede skipspriser ett år frem, ser vi over 40 prosent oppside i Avance Gas til vårt prismål på 100 kroner.

Øystein Vaagen – Fearnley Securities

LPG-FEST: Øystein Vaagen tror på et knallsterkt marked i LPG-shipping også i 2023. Foto: Iván Kverme

Cool Company – kursmål 200 kroner

Cool er en underpriset aksje i et LNG-shippingmarked som holder seg ekstremt sterkt. Spotrater daler, men dette er ikke et spotspill og de kommer til å fikse den åpne tonnasjen for 2023 på høye rater. Cool er eneste listede spiller med åpen tonnasje for 2023, som vi mener er en positivt nå. Aksjen handler godt under på multipler til sammenlignbare selskaper, og vi mener det gapet skal være mindre. Sist, men ikke minst, så får man god dividend-yield minst 10 prosent for 2023 og 2024 og er en del av en god vekstplattform, hvor vi ikke ser ytterligere egenkapitalbehov.

BW LPG- kursmål 105

VLGC-ratene kommer til å falle i 2023 på grunn av en sterk tilbudsvekst, men vi mener inntjeningen kommer til å forbli sterk. Økende eksport ut av USA og etterspørselsvekst i Kina bidrar til ekstremt gode langtidsutsikter for bransjen, og det er svært positivt at ordreboken post 2023 er minimal. VLGC-aksjene har vært underpriset i en periode relativt til andre segmenter, men vi tror dette vil snu på grunn av økende LPG-etterspørsel. BW LPG er priset på 0,7 ganger NAV og selv på lavere rateestimater neste år spår vi rundt 10 prosent dividende-yield på dagens prising. 2024 kan bli nok et superår for VLGC-shipping, som vi tror markedet fort kommer til rette fokus mot.