<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Klimapartnerskap stat-næringsliv

Tettere samspill og sterke partnerskap skal få fart på den grønne omstillingen i næringslivet.

  Publisert 24. jan. 2023 kl. 19.27
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 233 ord
  I MÅL MED AVTALE: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (t.v.) og næringsminister Jan Christian Vestre signerer på vegne av regjeringen. I bakgrunnen Tor Arne Borge i Kystrederiene og Harald Solberg i Norges Rederiforbund.  Foto: Norsk Sjøoffiserforbund

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har denne uken signert en intensjonsavtale om å inngå klimapartnerskap med næringslivet.

  Parter i avtalen er også arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, Spekter, KS, Kystrederiene og Norges Rederiforbund, og arbeidstagerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og Unio.

  – Vi har svært ambisiøse klimamål. For å nå disse må vi ha næringslivet med på laget. Det er her mye av utslippskuttene skal tas, sier Barth Eide.

  – For å nå klimamålene og få til faktiske utslipp må vi gå fra ord til handling. Tettere samspill og sterke partnerskap er avgjørende for å få fart på den grønne omstillingen i næringslivet og lykkes med det grønne industriløftet, sier Vestre.

  Klimanøytrale innen 2050

  Avtalen skal legge til rette for inngåelse av bransjevise klimapartnerskapsavtaler med næringslivet.

  – Norske rederier er godt i gang med å kutte utslipp, og innen 2050 har vi som mål å være klimanøytrale, sier Rederiforbunds adm. direktør Harald Solberg.

  – Fra 2030 ønsker vi kun å bestille skip basert på nullutslippsteknologi, sier Solberg.

  Klimapartnerskap betyr at regjeringen og partene i arbeidslivet skal drøfte løsninger på hvordan bedriftene innenfor ulike bransjer kan kutte i sine klimagassutslipp og gjennomføre andre klimatiltak på en mest mulig effektiv måte.

  Slike partnerskap skal legge til rette for en strukturert dialog mellom stat og næringsliv på bransjenivå innenfor et fast rammeverk. Meningen er at de skal bidra til grønn omstilling i næringen, energi- og ressurseffektivisering og en sirkulær økonomi.