<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Klaveness Combination Carriers vurderer rettet emisjon på 50 millioner dollar

Publisert 23. mai 2023 kl. 17.11
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 107 ord

Klaveness Combination Carriers har inngått en intensjonsavtale om kjøp tre CABU III-nybygg og vurderer en rettet emisjon på 50 millioner dollar, ifølge en børsmelding.

Intensjonsavtalen for nybyggene er med Jiangsu New Yangzi Shipbuilding for levering i perioden fra første kvartal til tredje kvartal 2026. Kontraktsprisen er 56,4 millioner dollar pr skip, og estimert levert kostnad inkludert blant annet klargjøring til nullutslipp og kostnader for skipsverfts tilsynsteam er rundt 60,5 millioner dollar pr skip.

Nettoprovenyet fra emisjonen skal delvis finansiere egenkapitalkomponenten av den leverte kostnaden for de tre nybyggene. Selskapet vil finansiere den gjenværende egenkapitalen gjennom kontanter på balansen og forutsetter å sikre rundt 60 prosent gjeld før levering.

(TDN Direkt)