<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Refinansierer for 7,5 milliarder

Höegh LNG refinansierer to av sine flytende lagrings- og regassifiseringsterminaler for 7,5 milliarder kroner.

Publisert 25. mai 2023
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 256 ord
VINNER LANGE KONTRAKTER OG ØKER OPPLÅNINGEN: Höegh LNG-sjefen Erik Nyheim er godt fornøyd med resultatet hittil i år. Foto: Thomas Bjørnflaten

Gassrederiet Höegh LNG Holdings har vunnet langtidsoppdrag om utleie av to av sine FSRU-enheter (floating storage and regasification units), «Höegh Esperanza» og «Hoegh Gannet», i Tyskland. Der benyttes skipene som lagrings- og regassifiseringsterminaler for naturgass, LNG.

Nå har selskapet refinansiert skipene med et nytt lån på 685 millioner dollar, tilsvarende 7,5 milliarder kroner. Løpetiden er ti år.

Lånet benyttes til å tilbakebetale den eksisterende gjelden på skipene og til generelle selskapsformål, og bidrar til å redusere selskapets gjennomsnittlige kostnad til renter på pantegjelden.

Rederiet har et obligasjonslån på 1,5 milliarder kroner med forfall 1. august i år. Planen er at dette skal innfris ved hjelp av låneopptak i forbindelse med kjøpet av gasstankeren «Höegh Gandria», som tidligere het «Golar Seal» og som Höegh har overtatt.

Rekordresultat

I første kvartal fikk Höegh LNG et EBITDA-resultat på 91,9 millioner dollar, en oppgang på nesten 69 prosent sammenlignet med tilsvarende tremånedersperiode i fjor. Resultatet før skatt steg fra 4,5 til 36,2 millioner dollar, mens den bokførte egenkapitalen nå beløper seg til 556 millioner dollar.

– Vi er stolt over å levere selskapets sterkeste EBITDA-resultat noensinne, sier adm. direktør Erik Nyheim.

Medregnet leasingavtaler har Höegh LNG Holdings en samlet gjeld på sin flåte inkludert FSRU-ene på 1.663 millioner dollar. Den vil øke til 1.855 millioner dollar når refinansieringen av begge FSRU-ene i Tyskland er fullført.

Inntektene er sikret gjennom faste, lange kontrakter for hele flåten, som teller ti FSRU-er og tre konvensjonelle gasstankere, hvorav den ene planlegges konvertert på grunn av stor etterspørsel etter terminaler.

HÖEGH LNG HOLDINGS

(Mill. USD)1. kv./231. kv./22
Driftsinntekter137,491,8
EBITDA91,954,4
Driftsresultat63,826,5
Resultat før skatt36,24,5
Resultat34,12,0