<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Frontline overtar Euronav-skip

John Fredriksen og Frontline er i ferd med å sikre seg deler av flåten til det belgiske tankrederiet Euronav.

Publisert 29. sep. 2023 kl. 10.02
Oppdatert 29. sep. 2023 klokken 16.06
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 685 ord
NÆRMER SEG: John Fredriksen og Frontline er i ferd med å overta deler av Euronav-flåten. Fredriksen er største aksjonær i begge rederier. Foto: Thomas Bjørnflaten

 

John Fredriksen nærmer seg ifølge TradeWinds en avtale som vil sikre hans børsnoterte tankrederi Frontline en stor del av flåten til Antwerpen-baserte Euronav.

Avtalen som nå skal være i ferd med å falle på plass innebærer at Frontline vil overta en betydelig del av Euronavs VLCC-flåte (Very Large Crude Carriers) pluss et mindre antall råoljetankere i suezmax-klassen.

Fredriksen har tidligere vært i en tilnærmet lik situasjon da han på slutten av 1990-tallet ønsket å overta det svenske tankrederiet ICB.

Etter en toårig strid mellom Frontline-rederen og det greske rederen John Angelicoussis og styret i ICB fikk Fredriksen i 1999 kontroll med størsteparten av ICB-flåten, som ble innlemmet i Frontline.

BLIR SNART FRONTLINE-SKIP? En av Euronavs stortankere på prøvetur i regi av byggeverkstedet Hyundai for seks år siden. Foto: Euronav

Største eier

Frontline og Fredriksen eier allerede 28,5 prosent av aksjene i Euronav, mens den andre storaksjonæren, den belgiske Saverys-familien og deres selskap CMB, kontrollerer 25 prosent når Euronavs egne aksjer holdes utenom.

Både Fredriksen og Marc Saverys sitter i Euronavs styre, og mye tyder på at de to nå er kommet til enighet om en løsning der flere av skipene overtas av Frontline.

Pareto Securities' analysesjef Eirik Haavaldsen regner med at aksjene Fredriksen privat og Frontline eier i Euronav vil bli brukt som betaling ved overføringen av skipene til Frontline.

I januar trakk Frontline oppkjøpsbudet selskapet hadde fremsatt på Euronav. Bakgrunnen for denne beslutningen var motstanden mot denne løsningen fra Saverys-familien, som hadde kjøpt seg opp i det belgiske selskapet.

En sammenslåing mellom de to rederiene, slik Fredriksen ønsket, ville ha skapt den klart største aktøren i bransjen. Men Fredriksen fortsatte å kjøpe aksjer i Euronav selv om fusjonsplanene tilsynelatende ble droppet og kontrollerer i dag flere aksjer enn Saverys-familien.

Frontline mest opp

Haavaldsen viser til at Frontline har gjort det betydelig bedre enn Euronav på børsen siden nyheten om den skrinlagte fusjonen ble kjent.

Etter årsskiftet er Frontline-aksjen opp 60,5 prosent til 197,54 kroner, noe som gir rederiet en børsverdi på nær 44 milliarder kroner.

For Euronav begrenser oppgangen seg til 8,3 prosent på børsen i New York, der selskapet torsdag kveld norsk tid var verdsatt til 3,56 milliarder dollar, tilsvarende 37,8 milliarder kroner.

Paretos analysesjef legger ellers til grunn at en deling av flåten etter det mønsteret som nå antydes vil innebære at Euronav dropper voldgiftssaken rederiet har anlagt mot Frontline i kjølvannet av at oppkjøpstilbudet ble droppet.

Sterkt fraktmarked

Med et overskudd på bunnlinjen på solide 230,7 millioner dollar leverte Frontline et historisk meget sterkt andtrekvartalsresultat; det beste siden 2008. 

I sommer har inntjeningen vært lavere igjen, men markedet er nå i ferd med å stramme seg kraftig til, og det ventes høy etterspørsel og sterke rater i den tradisjonelt gode vintersesongen.

I øyeblikket ligger timecharterinntjeningen for moderne stortankere av typen VLCC rett under 40.000 dollar dagen, mens suezmax-ene seiler inn mellom 35.000 og 36.000 dollar pr. skip pr. dag.

Og nå ser det altså ut til at Frontline vil vokse seg større, mens Euronav blir et mindre rederi.

Euronavs flåteliste teller vel 40 VLCC-skip, mens Frontline driver 22 slike fartøyer.

Oppkjøpskongen

Fredriksen har en lang historie for å kjøpe opp andre rederier.

Frontline var opprinnelig et børsnotert svensk rederi som Fredriksen i 1996 overtok og flyttet til Oslo. Samtidig ble satsingsområdet endret fra store kombinasjonsskip til råoljetankere i suezmax- og VLCC-klassene ved at han la sine egne skip inn i flåten.

Senere har selskapet vokst gjennom bestilling av nye skip og en serie oppkjøp og fusjoner.

Mye av den øvrige norske stortankflåten ble gradvis innlemmet i Frontline gjennom overtagelse av tankskipsvirksomheten i Wilh. Wilhelmsen, Mosvold Shipping, Mosvold Farsund og deler av tidligere Bergesens tankflåte.

Av utenlandske oppkjøp i Frontlines regi var rederiet London & Overseas Freighters det første.

Deretter fulgte blant andre overtagelsen av mesteparten av det svenske tankrederiet ICB og oppkjøpet av tankflåten til det gamle storrederiet Golden Ocean.

Der fikk Fredriksen hånd om en tankflåte på 18 skip for et kontantutlegg på 63 millioner dollar i 2000.