<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sender gassratene rett opp

Begrensninger i trafikken i Panama-kanalen sender spotratene for gasstankere i været.

Publisert 6. nov. 2023
Oppdatert 10. nov. 2023
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 786 ord
BEGRENSER TRAFIKKEN: En av Avances VLGC-ere, «Sirocco» som har en lastekapasitet på 83.000 kubikkmeter, fotografert på vei gjennom Panama-kanalen før innføringen av de nåværende restriksjonene. Foto: Avance Gas Holding

 

 

– Dette betyr at en veldig høy andel VLGC-er vil måtte seile via Suez eller Kapp det Gode Håp til de store importmarkedene i Asia. Det øker seilingsdistansene med cirka 50 prosent, sier John Fredriksens gassjef Øystein M. Kalleklev til Finansavisen.

Sjefen for den største VLGC-aktøren, Oslo Børs-noterte og Andreas Sohmen-Pao-kontrollerte BW LPG, Kristian Sørensen, bekrefter dette bildet.

– Endringen i antall passeringer som Panama Canal Authority har annonsert på grunn av uvanlig lite regn, medfører en gradvis reduksjon i antall transitter fra rundt 32 pr. dag i juli til 18 i februar, uansett skipstype.

Nedprioriteres

– LPG-skip har allerede lavere prioritet enn LNG- og containerskip. Dette betyr en ytterligere nedprioritering for VLGC-er som i praksis gjør at disse fremover må seile fra Den amerikanske gulfen til Asia enten via Suez eller Sør-Afrika, sier Sørensen.

– Litt avhengig av hvordan man regner, utgjør det omtrent 50 prosent lengre seilingsdistanse enn gjennom Panama-kanalen. Dette har hatt en umiddelbar virkning på tilgjengeligheten av skip fremover og har dermed drevet ratene kraftig oppover, sier BW LPG-sjefen.

GASSJEF: Øystein Kalleklev styrer John Fredriksens LPG- og LNG-flåter. Foto: Iván Kverme

På Oslo Børs har BW LPG steget 9,7 prosent den siste uken og 44,9 prosent siden begynnelsen av oktober. Hittil i år er aksjen opp 120 prosent. Tilsvarende er Avance Gas opp henholdsvis 11,4, 53,9 og 171 prosent.

Mens en rundreise fra USA til Kina tar 58 dager via Panama-kanalen går det 81 dager dersom turen legges gjennom Suez-kanalen og 88 dager via Kapp det Gode Håp.

Med lengre seilingsdistanser blir det færre VLGC-er - Very Large Gas Carrier, spesialskip som frakter flytende petroleumsgasser - tilgjengelig i markedet, noe som har ført til fantastiske spotrater dette året.

Ifølge meglerhuset Clarksons Securities er slike skip nylig leid ut til dagrater på opptil 130.500 dollar. Hittil i år ligger snittinntjeningen på 82.500-84.000 dollar pr. skip pr. dag.

For moderne skip som frakter flytende naturgass er spotinntjeningen nå 197.000 dollar dagen, mot et gjennomsnitt hittil i år på 118.000 dollar pr. skip pr. dag. Litt eldre LNG-skip oppnår spotrater på 165.000 dollar, mens snittet så langt i år er 90.000 dollar.

– Hyggelig å være VLGC-reder

Kalleklev viser til at Avance Gas Holding skal rapportere sine tredjekvartalstall senere i måneden og vil ikke gå i detalj om slutningsnivåene før det, men sier på generell basis at «det har vært hyggelig å være VLGC-reder i år».

I dag er USA verdens største eksportør både av flytende naturgass, LNG, og av LPG. Men det er ikke Panama-kanalen dimensjonert for.

– Derfor kan vi forvente at det fortsatt blir trangt om plassen selv når regnet kommer tilbake, noe som er strukturelt positivt for VLGC-frakt, sier Kalleklev.

GASSJEF: Kristian Sørensen leder BW LPG. Foto: Iván Kverme

Han viser til at Panama normalt er et av landene med mest nedbør, men på grunn av El Niño er det blitt betydelig mindre regn i år og vannstanden i Gatúnsjøen - som er vannkilden for kanalen - befinner seg på et kritisk nivå.

Hver passering bruker opp mot 200 millioner liter med ferskvann eller omtrent like mye vann som en halv million innbyggere pr. dag.

Fra importør til eksportør

Normalt kan cirka 40 skip passere kanalen på daglig basis. Det betyr at den bruker cirka 4,5 ganger mer vann enn hele befolkningen i Panama. Som følge av tørken har kanalen besluttet at antall daglige passeringer skal reduseres kraftig.

De skipene som betaler mest prioriteres. Det vil si at containerskip går foran LNG- skip, mens VLGC-er kommer først etter LNG-tankerne.

– På sikt vil nedbøren komme tilbake til Panama, men dette endrer ikke det faktum at kanalen ble utvidet i 2009 for å tilrettelegge for større containerskip som følge av den store veksten i denne handelen etter at Kina ble med i WTO. Da var USA en stor importør av gass, men i dag er USA verdens største LNG- og LPG-eksportør, sier Kalleklev.

– Det gjenstår å se hvor lenge restriksjonene vil vare, men det er klart at de kan ha en betydelig innvirkning på inntjeningsnivået det kommende året, skriver Clarksons Securities i en oppdatering mandag.