<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Hunter Group henter 124 mill. til ny tanksatsing

Morten E. Astrup, Bertel O. Steen og Arne Fredly sikrer at emisjonen fulltegnes.

Publisert 10. jan. 2024 kl. 16.36
Oppdatert 10. jan. 2024 klokken 17.15
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 268 ord
VIL TEGNE: Investor Arne Fredly, gjennom investeringsselskapet Apollo Asset. Foto: Thomas Bjørnflaten

Hunter Group vil hente opptil 12 millioner dollar gjennom en rettet emisjon, opplyser selskapet etter børs onsdag. Det tilsvarer cirka 124 millioner kroner. DNB Markets og Fearnley Securities er engasjert som tilretteleggere for emisjonen.

Tegningskurs og endelig antall aksjer som utstedes, er ikke fastsatt ennå. Onsdag endte Hunter-aksjen på 2,42 kroner, ned 0,2 prosent.

Visse eksisterende og nye investorer har signalisert at de vil tegne seg for aksjer slik at emisjonen fulltegnes.

Disse inkluderer Hunter-styreleder Morten E. Astrup via investeringsselskapet Surfside Holding, Arne Fredlys Apollo Asset samt Bertel O. Steens B.O. Steen Shipping.

Satser på stortank

Provenyet fra emisjonen skal brukes til å styrke arbeidskapitalen i forbindelse med to treårige befraktningsavtaler for større råoljetankskip, såkalte VLCC-er, med eco-design og scrubbere.

Én av disse avtalene ble gjort onsdag, til en dagrate på 51.000 dollar.

Den forrige fant sted i begynnelsen av desember. Da meldte selskapet om en avtale om tre års innbefraktning av det syv år gamle VLCC-skipet «DHT Puma» for 52.500 dollar dagen.

Høyere rater i sikte

Dette markerte en retur til tankfarten for selskapet, som sommeren 2022 solgte seg helt ut. Formålet nå er å kapitalisere på dagens befraktningsrater og skipsverdier samt ratenivået som ventes for de neste tre årene.

«Ordreboken for VLCC-er er på det laveste nivået på mer enn 30 år. En betydelig del av flåten nærmer seg pensjonsalder. Oljeetterspørselen er på rekordhøye nivåer og voksende,» heter det i onsdagens emisjonsmelding.

Det vises også til at analytikere forventer snittrater på mer enn 80.000 dollar pr. dag de neste tre årene for VLCC-er med eco-design og scrubbere.

«Nybygg- og bruktpriser støtter caset for høyere rater fremover,» heter det videre.