<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Bedre enn ventet fra Golden Ocean

Golden Ocean slo markedets forventninger nok en gang. Det har begynt å bli en vane for tørrlastrederiet, som er kontrollert av John Fredriksen.

Publisert 08:00 28. feb. 2024
Oppdatert 08:06 28. feb. 2024
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 234 ord
LA FREM TALL: Golden Ocean Group. Foto: Golden Ocean Group

Saken oppdateres

 

Golden Ocean satt igjen med et overskudd på bunnlinjen på 57,5 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor, mens gjennomsnittet av analytikernes estimater indikerte et resultat på 51 millioner dollar. I tredje kvartal i fjor viste regnskapet et overskudd på 28,7 millioner dollar.

Rederiet betaler et kvartalsutbytte på 0,30 dollar pr. aksje, sammenlignet med 0,10 dollar pr. aksje i tredje kvartal i fjor.

Traff med eksponeringen

Golden Ocean slo også denne gangen markedet med svært solide marginer på driften.

— Totalt for året så slo vi markedet med 3.500 dollar pr. dag, som er vektet snitt av panamax- og capesize-inntjeningen. Vi har en nedsidebeskyttelse i vår lave cash-break-even, sier Fredriksens tørrlastsjef Lars-Christian Svendsen.

For fjerde kvartal lå snittinntjeningen for henholdsvis capesizene og panamaxene på 25.176 og 16.738 dollar pr. dag. Snittinntjeningen for hele flåten endte på 21.958 dollar pr. dag, sammenlignet med 17.076 dollar pr. dag i tredje kvartal i fjor. 

— Vi er godt fornøyd med resultatene i fjerde kvartal og muligens enda mer fornøyd med den relativt høye spoteksponeringen vi gikk inn med i første kvartal. Akkurat der traff vi godt på markedet, sier Svendsen.

Spotmarkedet i tørrlastmarkedet, og da spesielt i capesizesegmentet, har vært overraskende sterkt så langt i år. Capesizeratene har stort sett ligget godt over 20.000 dollar dagen og det i et kvartal som tradisjonelt har vært et mindre bra kvartal i tørrlast.

Golden Ocean

(Mill. dollar)4.kv/20234.kv./2022
Driftsinntekter254,2122,8
Driftsresultat91,175,2
Resultat før skatt57,968,5
Resultat etter skatt57,528,7