<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fiskeridirektoratet kritiserer lakseskattforslag

Fiskeridirektoratet mener forslaget til ny lakseskatt er mangelfullt og kan gi bedrifter en uforutsigbar skatteregning.

  Publisert 22. des. 2022 kl. 12.51
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 307 ord
  KRITISK: Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen er kritisk til en rekke elementer i regjeringens forslag til ny lakseskatt. Bildet er tatt da Bakke-Jensen var forsvarsminister i den borgerlige regjeringen. Foto: NTB

  I høringssvaret signert fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen peker direktoratet på flere svakheter ved regjeringens forslag til grunnrenteskatt for lakseoppdrettere. Men direktoratet legger til grunn at skatten kommer og kommer med flere forslag til forbedringer.

  Høringssvarene er også omtalt av IntraFish og kyst.no.

  Kritisk til bunnfradrag

  Direktoratet mener ordningene for å rapportere og kontrollere hvor mye laks som blir produsert må forbedres for at skatten skal bli riktig. De stiller også spørsmål ved ordningen med bunnfradrag som regjeringen legger opp til.

  – Forslaget fører etter vår vurdering til lav grad av forutberegnelighet for selskapene, ved at selskaper som ligger nær grensen for grunnrentebeskatning ikke vil vite om de vil komme i slik skatteposisjon eller ikke før etter beregningsåret, skriver direktoratet.

  Regjeringen har lagt opp til et bunnfradrag som skal skåne mindre selskaper.

  For mye skatt totalt?

  Direktoratet etterlyser også en begrunnelse for skattesatsen, som er satt til 40 prosent. Det er ikke tatt nok hensyn til hvor mye skatt bedriftene totalt sett må betale, mener direktoratet.

  Samtidig påpeker de på at noen unntak og fradrag det er lagt opp til kan slå feil ut og føre til tapte skatteinntekter for staten.

  Kritisk til normpris

  Direktoratet påpeker at det vil være mer forutsigbart for selskapene om den faktiske salgsprisen legges til grunn, i stedet for en normpris.

  Regjeringen har foreslått et normprisråd, som skal fastsette normpriser basert på de reelle prisene, slik også oljenæringen har. Regjeringen frykter at selskaper kjøper og selger laks internt, skal drive skatteplanlegging ved å sette prisene for lavt.

  Næringen frykter på sin side at prisen som legges til grunn, skal bli satt for høyt og ikke tar hensyn til at ulik kvalitet på fisken gir ulik pris.

  Høringsfristen for lakseskatten er 4. januar, og Stortinget skal behandle forslaget til våren. Men regjeringen har foreslått at næringen må betale grunnrenteskatten ut fra produksjonen de har fra og med 1. januar.

  (NTB)