<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Salmon Evolution sikter mot lønnsomhet i andre kvartal

Salmon Evolution slaktet 340 tonn laks i fjerde kvartal og venter lønnsom drift fra andre kvartal. – Lovende utvikling, sier analytiker.

Publisert 07:44 8. feb. 2023
Oppdatert 15:26 8. feb. 2023
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 247 ord
NESTE SLAKT: Konsernsjef Trond Håkon Schaug-Pettersen i Salmon Evolution venter venter neste slakt i andre kvartal. Foto: Ivan Kverme

 

Det landbasert oppdrettsselskapet Salmon Evolution leverte et operasjonelt driftsresultat på minus 21,9 millioner kroner mot minus 12,4 millioner kroner i samme periode foregående år.

Selskapet har såvidt kommet i gang med landbasert oppdrett av laks, og den store nyheten dette kvartalet er at det slaktet 340 tonn, med en snittvekt på 3,75 kilo og superiorandel på 96 prosent.

Selskapet hadde salgsinntekter på 28 millioner kroner i kvartalet, mot null i samme kvartal i fjor.

Neste slakt er ventet i andre kvartal, hvor selskapet skal slakte andre batch, og etter planen ha lønnsom oppdrett for første gang.

Salmon Evolution

(Mill. kr)4.kv/224.kv/21
Driftsinntekter28,40
Operasjonelt driftsresultat−21,9−12,4
Resultat før skatt−6,5−11,8
Resultat etter skatt−6,5−11,8

– Lovende utvikling

Sjømatanalytiker Herman Aleksander Dahl i Nordea skriver i en oppdatering til kundene at Salmon Evolution leverte et kvartal med lovende utvikling på biologi og produksjonskostnader.

«Verdt å merke seg er at EBITDA-kost av første batch var på 79 kroner pr. kilo og at nåværende status på andre batch er 56 kroner pr. kilo», skriver han.

Videre peker Dahl på at Salmon Evolution er på vei til å produsere laks på land til en kostnad som er på nivå med gjennomsnittlig produksjonskostnad for konvensjonell lakseoppdrett i Norge.

Tilgjengelige kontanter og kontantekvivalenter var ved utgangen av kvartalet på 278 millioner kroner, mens tilgjengelig likviditet var 400 millioner kroner.

Salmon Evolution skriver at forberedelsene for fase 2 på Indre Harøy fortsetter, og at det ser klare tegn på en normalisering i konstruksjonsbransjen. Videre er det økt fokus på internasjonal ekspansjon, både i Sør-Korea og Amerika.