<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

FrP varsler ny skatt – krever skattesvar fra Høyre

Sylvi Listhaug krever at Høyre slutter å mumle om lakseskatt. Selv vil hun fjerne den. I stedet vil hun ha en ny skatt som gir like mye penger til staten.

Publisert 23. mars 2023 kl. 14.08
Oppdatert 25. mars 2023 klokken 14.19
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 916 ord
KLAR OG TYDELIG MUMLING: Sylvi Listhaug vil kutte lakseskatten. Men hun vil ha en annen lakseskatt i samarbeid med næringen. Foto: NTB

Finansavisen beskyldte onsdag Høyre-sjef Erna Solberg for å ha vært konsekvent vag om regjeringens lakseskatt. Nå mener Fremskrittspartiet-sjef Sylvi Listhaug det samme om Høyre, og vil ha lakse-svar fra Høyre på landsmøtet i helgen.

«Kan dere ikke bare si "Nei, vi vil ikke ha lakseskatten?" eller "Vi kan godta den, bare i en annen form?», spurte Finansavisen, hvorpå Solberg kontret med at næringen har sagt den vil betale mer skatt, og at Høyre vil finne måter.

KLAR OG TYDELIG MUMLING: Erna Solberg mener regjeringens lakseskatt ikke kan brukes. Men hun sier at Høyre skal finne måter å gjøre det på. Foto: NTB

– Mumlet lenge nok

Sånn mumling er ikke godt nok for Sylvi Listhaug og hennes næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad.

«Høyre har mumlet lenge nok om grunnrenteskatt for havbruk», skriver de en en melding til Finansavisen, før de «forventer at Høyres landsmøte legger ballen død én gang for alle».

– Regjeringen har ødelagt forutsigbarheten for hele kysten gjennom å innføre en skyhøy grunnrente over natten. Nå er det på tide at ikke-sosialistisk side legger tydelige føringer for hvilken politikk som skal føres etter 2025 på dette området, sier Listhaug.

– Ikke ment noen verdens ting

FrP viser til at Høyre ikke har ment «noen verdens ting» som kan berolige sjømatnæringen, og at det er på høy tid de avklarer hva de egentlig mener om grunnrenteskatt på havbruk. Er det bare modellen til regjeringen de er uenige i, eller kan de si klart og tydelig at grunnrenteskatt ikke er aktuelt på havbruk?

– Det er avgjørende viktig for investeringer, vekst, teknologiutvikling og arbeidsplasser langs hele kysten at næringen vet hvilke rammevilkår de vil få ved en ikke-sosialistisk valgseier i 2025. Investeringene har nå stoppet helt opp, og en hel bransje skjelver for hva som kommer, sier Sivert Bjørnstad.

FrP: Reversere lakseskatten

Fremskrittspartiet foreslår fem konkrete politikkendringer som de mener også Høyre må kunne stille seg bak:

1. Grunnrenteskatt på havbruk reverseres.

2. Næringen er positiv til å bidra mer til fellesskapet, og det er positivt. Men dette må gjøres i dialog med næringen på en måte som sikrer vekst og utvikling og som ikke svekker Norges konkurransekraft.

3. Bærekraftige produksjonsmetoder med lukkede teknologier likebehandles gjennom en miljøteknologiordning, utenfor det gjeldende konsesjonssystemet.

4. Legge til rette for økt produksjon basert på offshore havbruk, lukket produksjon i sjø og landbasert oppdrett i Norge.

5. Det samlede skatte- og avgiftsnivået for havbruksnæringen skal være konkurransedyktig med andre land, for å sikre vekst, verdiskaping og innovasjon i Norge.

– Sette skapet på plass

Endelig utforming av grunnrenteskatten er ventet å komme fra regjeringen innen kort tid. Listhaug mener derfor at «Høyre må slutte å dra beina etter seg, og sørge for at næringen får svar på hva Høyre reelt mener».

Høyre om lakseskatt

Grunnrenteskatt trenger ikke være den samme som regjeringen foreslo. Vi har sagt at den modellen regjeringen har er dårlig, og at den ikke kan brukes. Næringen sier selv at den kan betale mer skatt, og så kan vi finne måter å gjøre det på.

– Næringen fortjener tydelige svar. Det nytter ikke å sitte stille i båten når det blåser opp til storm. Nå må Erna komme seg foran roret og stake ut en kurs som sørger for at næringen får de svarene den trenger. FrP er klar i sin motstand mot grunnrenteskatten, og jeg forventer og håper at landsmøtet i Høyre setter skapet på plass, sier hun.

FrP om lakseskatt

Vi registrerer at næringen er villige til å betale det provenyet som regjeringen har lagt til grunn på mellom 3,65 og 3,8 milliarder kroner, men at de ønsker en annen modell. Det er derfor naturlig for oss å legge oss på samme proveny over tid, men med en helt annen, næringsvennlig modell. Arbeidet med modellen vil vi gjøre i samarbeid med næringen, slik at vi sikrer videre vekst og utvikling.

Her er FrPs nye skatt

Men hvor mye vil FrPs forslag redusere skatteprovenyet, og hvordan vil partiet dekke det inn? Der FrP først vil reversere lakseskatten, vil de nå i stedet ha en annen skatt som er like stor.

– Vi registrerer at næringen er villige til å betale det provenyet som regjeringen har lagt til grunn på mellom 3,65 og 3,8 milliarder kroner, men at de ønsker en annen modell. Det er derfor naturlig for oss å legge oss på samme proveny over tid, men med en helt annen, næringsvennlig modell. Arbeidet med modellen vil vi gjøre i samarbeid med næringen, slik at vi sikrer videre vekst og utvikling, sier Bjørnstad.

Høyres finanspolitiske talsperson, Helge Orten, svarer før landsmøtet slik:
– Vi har hele tiden vært tydelige på at vi ikke støtter det forslaget Vedum har sendt på høring. Vi bør utsette hele skatten og utrede modellene som næringen selv har pekt på som alternativ, særlig forslaget om en inntektsgradert produksjonsavgift.

Og:

– Næringen har selv sagt de kan bidra mer og da må vi i fellesskap se på hvordan vi kan gjøre det på en klok måte som gir noe økte inntekter, men ikke slår beina under investeringer, vekst og arbeidsplasser i en av våre viktigste næringer. Vi vil legge til rette for et skattesystem som sikrer vekst og utvikling i havbruksnæringen. Nå er det på tide at også regjeringen begynner å lytte til alle de innspillene som har kommet.