<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ice Fish Farm vil hente halv milliard

Publisert 30. mars 2023 kl. 16.32
Oppdatert 30. mars 2023 klokken 17.01
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 210 ord
HENTER PENGER: Her et av Ice Fish Farms oppdrettsanlegg på Island. Foto: Steinar Johansen

 

Ice Fish Farm har lansert en rettet emisjon på 44 millioner euro – som tilsvarer cirka 500 millioner kroner.

Selskapet viser til avtalen i slutten av februar om langsiktig bankfinansiering på opptil 156,2 millioner euro med DNB, Nordea, Arion Banki og Landsbankinn, der et vilkår var at selskapet selv må hente cirka 44 millioner euro i ny egenkapital.

DNB Markets, Arion Banki og Nordea er engasjert som tilretteleggere i forbindelse med emisjonen nå. De skal ha mottatt indikasjoner om interesse som dekker hele emisjonen, opplyses det.

Både provenyet fra emisjonen og den nye finansieringen skal brukes på oppbygging av biomasse og investeringer i år og neste år.

Austur Holding har forpliktet seg til å tegne seg for 18,1 millioner euro, Eggjahvíta for 4,5 millioner euro, og Krossey for cirka 4 millioner euro. Styreleder Asle Rønning vil gjennom AR invest tegne seg for 2,5 millioner kroner.

Låneavtalen med de fire bankene er også betinget av at utestående aksjonærlån på rundt 26 millioner euro konverteres til aksjer. Aksjonærlånene konverteres nå til samme kurs som tegningskursen i emisjonen.

Austur Holding har et lån på 21,2 millioner euro som skal konverteres. For Krossey og Eggjahvita er det snakk om lån på 4,1 og 0,9 millioner euro. I tillegg har øvrige parter stilt med aksjonærlån på cirka 0,2 millioner euro.