<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Oppdretter under press – varsler emisjon

Akselerert slakting utløser kostnadspress i Norcod, som varsler rettet emisjon og samtaler med potensielle partnere.

Publisert 13. apr. 2023
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 109 ord
TRENGER PENGER: Norcod, ledet av Christian Riber. Foto: Iván Kverme

 

Norcod vurderer en rettet emisjon på 125-175 millioner kroner, og er i tillegg i diskusjoner med partnere og potensielle finansieringsleverandører for å styrke selskapets likviditetsposisjon og finansiere videre vekst, går det frem av en børsmelding torsdag.

Selskapet har i løpet av første kvartal 2023 akselerert slaktingen, noe som har presset driftskostnader og kontantstrømmer betydelig.

Nettoprovenyet fra emisjonen skal benyttes til å øke biomassen i samsvar med selskapets produksjonsplan, utvikle to nye lokasjoner – og generelle selskapsformål.

Slakteoppdatering

Samtidig opplyser Norcod om en omsetning på 112 millioner kroner i første kvartal, med et slaktevolum på 3.362 tonn helfiskekvivalenter (WFE).

Biomassen i sjøen var ved utgangen av første kvartal på 5.384.000 individer, eller 4.729 tonn.

(TDN Direkt)