<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Svakere enn ventet

Lerøy Seafood fikk et operasjonelt driftsresultat på 989 millioner kroner i første kvartal. Det var lavere enn hva analytikerne ventet på forhånd.

  Publisert 16. mai 2023 kl. 06.32
  Oppdatert 16. mai 2023 klokken 07.20
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 393 ord
  LA FREM TALL: Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group. Foto: Ivan Kverme

   

  SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

  Tirsdag la Lerøy Seafood Group frem tall for årets første kvartal som viser et operasjonelt driftsresultat på 989 millioner kroner, opp fra 889 millioner kroner i samme periode i fjor.

  Selv om driftsresultatet viser fremgang, hadde analytikerne ventet mer. Ifølge Infront-konsensus var det i snitt ventet at Lerøy Seafood ville legge frem et operasjonelt driftsresultat på 1.087 millioner kroner.

  – Vi er ikke fornøyd med resultatene i Havbruk i første kvartal, men vi har iverksatt en rekke tiltak vi har stor tiltro til gradvis vil gi resultater, sier konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood i forbindelse med kvartalsrapporten.

  Lerøy Seafood slaktet 28.600 tonn laks i første kvartal, og hadde et fangstvolum innen Havfisk på 25.269 tonn.

  Lerøy Seafood Group

   

  (Mill. kr)1.kv/231.kv/22
  Driftsinntekter6.9715.524
  Operasjonelt driftsresultat989889
  Resultat før skatt1.3351.125
  Resultat etter skatt1.033887

  Svak krone drar opp

  Omsetningen i første kvartal økte fra 5,5 milliarder i samme periode i 2022 til nærmere 7 milliarder kroner.

  Lerøy Seafood skriver at sesongmønsteret er det samme som i 2022, med et lavt sesongmessig uttak av laks og ørret på starten av året, noe som påvirker prisdannelsen betydelig.

  – Etterspørselen etter sjømat er sterk, men det er også verdt å merke seg at spotprisene på laks til nå i andre kvartal er betydelig høyere enn i fjor målt i norske kroner, mens de målt i Euro er lavere, sier Beltestad.

  Selskapet venter en marginal kostnadsøkning i Havbruk i andre kvartal, men lavere uttakskostnader i andre halvår av 2023.

  Lerøy Seafood fastholder slakteforventningene for 2023 på 193.500 tonn, inkludert slaktevolum fra felles kontrollert virksomhet.

  RESULTATOPPGANG: Finansdirektør Britt Kathrine Drivenes (t.v) og konsernsjef Arne Møgster i Austevoll Seafood. Foto: Ivan Kverme

  Resultatoppgang for Austevoll

  Lerøy Seafoods børsnoterte morselskap, Austevoll Seafood la også frem kvartalstall tirsdag morgen. Selskapet økte omsetningen fra 6,6 milliarder kroner i første kvartal 2022 til 8 milliarder kroner i årets første kvartal.

  Selskapet skriver at veksten i omsetning kommer fra selskapene innenfor havbruk, og er drevet av sterke priser, dels som følge av svak norsk valuta.

  Operasjonelt driftsresultat i kvartalet ble på 1.249 millioner kroner, opp fra 1.132 millioner i samme periode i fjor.