<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Lerøy Seafood venter lavere slaktevolum i 2023

Lerøy Seafood fikk et noe bedre enn ventet operasjonelt driftsresultat på 950 millioner kroner, samtidig som det kutter guidingen for 2023. 

Publisert 23. aug. 2023
Oppdatert 23. aug. 2023
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 472 ord
LA FREM TALL: Lerøy Seafood. Foto: Lerøy Seafood

 

Onsdag la Lerøy Seafood Group frem tall for årets andre kvartal som viser et operasjonelt driftsresultat på 950 millioner kroner, opp fra 927 millioner kroner i samme periode i fjor.

Dette er noe bedre enn det analytikerne ventet på forhånd, som ifølge Infront-konsensus, ventet et operasjonelt driftsresultat på 943 millioner kroner i kvartalet. 

– Utviklingen til nå i 2023 har vært god i Lerøy Midt og Lerøy Aurora, mens påvisningen av ILA på to lokaliteter i Lerøy Sjøtroll vil påvirke inntjeningen i tredje kvartal, sier konsernsjef Henning Beltestad i forbindelse med tallfremleggelsen.

Påvisningen av ILA kan nok også ha en finger med i spillet i det Lerøy Seafood sier at de velger å kutte guidingen for 2023 fra et slaktevolum av laks og ørret på 193.500 til 181.500 tonn. Sjøtroll vil også få et hugg i driftsresultatet i tredje kvartal på omtrent 200 millioner kroner.

Totalt slaktet Lerøy Seafood 29.659 tonn laks i andre kvartal, og hadde et fangstvolum innen Havfisk på 23.709 tonn.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.45

17 mrd. i skatt

I slutten av mai ble regjeringspartiene enige med Venstre og Pasientfokus om grunnrenteskatt på havbruk på 25 prosent.

I dagens rapport skriver Lerøy at grunnrenteskattekostnaden i år vil bestå av både en implementeringseffekt, som er en engangskostnad, samt en grunnrenteskatt for perioden.

Foreløpig er engangskostnaden for implementeringen av grunnrenteskatten satt til 1,7 milliarder kroner i årets regnskap. De totale kostnadene av grunnrenteskatten vil Lerøy derimot komme med i løpet av andre halvår av 2023.

– Utover både de åpenbart kortsiktige og langsiktige negative konsekvensene vedtaket vil ha for bransjens utvikling må det nevnes at grunnrenteskatt-regimet også pålegger næringen en ekstrem administrativ byrde. Denne er i beste fall grovt underestimert i forslaget som ble gitt Stortinget, sier konsernsjefen i dagens melding.

Flere i laksenæringen har gått hardt ut mot den nye grunnrenteskatten, og onsdag morgen sa konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim, at oppdrettsselskapet ville gå til søksmål mot staten.

Ved spørsmål under kvartalspresentasjonen om ledelsen i Lerøy har vurdert å følge Mowis fotspor, svarer finansdirektør, Sjur Malm:

– Vi mener at slik grunnrenteskatten er foreslått, så er det veldig kontroversielt. Vi har ikke tatt noen beslutning på det i dag, men vi vil selvfølgelig vurdere alle alternativer vi også. Vi må sette oss inn i det etter hvert som det utvikler seg, sier han.

Smell for Austevoll

Lerøy Seafoods børsnoterte morselskap, Austevoll Seafood la også frem kvartalstall onsdag morgen. Selskapet økte omsetningen med 8 prosent fra 7,9 milliarder kroner i andre kvartal i fjor, til 8,5 milliarder kroner samme periode i år.

Samtidig endte operasjonelt driftsresultat på 982 millioner kroner, kraftig ned fra 1,5 milliarder samme periode i fjor. I kvartalsrapporten skriver selskapet at dette var påvirket av kanselleringer innen den peruanske virksomheten, og økte kostnader.

Morselskapet gir også et anslag på hvordan den nye grunnrenteskatten vil gjøre et innhugg i deres regnskap for 2023, der de venter en implementeringseffekt på 1,8 milliarder kroner.