<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Milliarddryss fra Mowi – saksøker staten

Mowi leverte et operasjonelt driftsresultat på 300 millioner euro i andre kvartal. Det kommer aksjonærene til gode som får over 1 milliard kroner i utbytte.

Publisert 23. aug. 2023 kl. 06.32
Oppdatert 23. aug. 2023 klokken 10.23
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 470 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi. Foto: Iván Kverme

 

Ettersom Mowi på forhånd hadde informert markedet om både slaktetall og operasjonelt driftsresultat, lå fokuset heller på hva aksjonærene ville få i kvartalsvis utbytte.

Styret i Mowi har besluttet et ordinært utbytte på 2,00 kroner pr. aksje for andre kvartal, tilsvarende rett over 1 milliard kroner i utbetaling til aksjonærene.

Operasjonelt driftsresultat endte som varlset på 300 millioner euro, ned fra 320 millioner euro i samme kvartal i fjor.

Samtidig rapporterer selskapet om rekordhøye inntekter i andre kvartal, der inntektene ble på 1.365 millioner euro, mot 1.232 millioner euro i andre kvartal 2022.

– Solide volumer, et godt marked og ikke minst fantastisk innsats av mine 11 500 kollegaer over hele verden gjorde dette til nok et sterkt kvartal for Mowi. Det er svært gledelig å se at vi stadig klarer å forbedre driften gjennom hele verdikjeden, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi i forbindelse med resultatfremleggelsen.

Går til søksmål mot staten

Vindheim er blant flere som har rettet kraftig kritikk mot grunnrenteskatten i havbruk som ble banket igjennom i Stortinget nå i våres. I pressemeldingen sier han at det vil bli juridiske runder i etterkant av dette.

– Vi er selvsagt svært skuffet over Stortingets vedtak, som allerede har fått konsekvenser for verdiskapingen i en av landets fremtidsnæringer ettersom investeringer på 40 milliarder kroner er satt på hold. Vi har likevel ikke gitt opp å snu dette. Vi vil også forfølge våre interesser juridisk, sier han.

Til VG/E24 sier Vindheim at Mowi vil gå til søksmål mot staten.

«Vi vil reise sak mot staten via Oslo tingrett, fordi vi mener bunnfradraget knyttet til lakseskatten er diskriminerende og i strid med EØS-reglene og de fire frihetene, inkludert fri flyt av kapital. Regjeringen har vært veldig tydelig i sin retorikk om at det er de fem store lakseselskapene de vil ramme», sier Ivan Vindheim til VG.

Mowi anslo i første kvartal at lakseskatten vil gi selskapet en skatteregning på drøyt 660 millioner kroner. Det var riktignok med en skattesats på 35 prosent. Denne har blitt forhandlet ned til 25 prosent i etterkant.

I presentasjonsmaterialet for andre kvartal gis det derimot ikke noe anslag på hva Mowi må betale i grunnrenteskatt for kvartalet. Selskapet mener grunnlaget er for usikkert til å gi et anslag.

Ser man derimot i regnskapstallene er skatteregningen på 307,7 millioner euro i kvartalet. Det tilsvarer en tredobling fra samme kvartal i fjor der skatten ble 103 millioner euro.

Mowi

(Mill. EUR)2.kv/232.kv/22
Inntekter1.3651.232
Operasjonelt driftsresultat300320
Resultat før skatt185456
Resultat etter skatt−123353

Holder guiding

Mowi produserte som tidligere meldt 107.500 tonn laks i kvartalet. Det ventes fortsatt et totalt slaktevolum på 484.000 tonn i 2023.

I tredje kvartal anslår Mowi et slaktevolum på 137.000 tonn. Kontraktsdekningen utgjør 21 prosent for Norge i tredje kvartal, mens den er på 56 prosent i Skottland, 33 prosent i Chile og 78 prosent i Irland. For Canada, Færøyene og Island er det ikke sluttet faspriskontrakter i tredje kvartal.