<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ny rekord: Norge eksporterte sjømat for 172 milliarder

Eksportverdien av norsk sjømat har aldri vært høyere enn i 2023. Totalt ble det eksportert sjømat for 172 milliarder kroner, en økning på 20,7 milliarder fra året før.

Publisert 07:23 4. jan. 2024
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 398 ord
REKORD: Eksporten i 2023 endte med rekord.  Foto: NTB

Det tilsvarer en økning på 14 prosent fra 2022, som var forrige rekordår. Det er den svake kronen og prisveksten i markedet som er hovedgrunn til rekordnivået.

– 2023 ble tidenes beste verdimessige år for norsk sjømateksport. Sjømat er fortsatt en av Norges aller mest etterspurte globale handelsvarer og har for alvor befestet seg som landets nest største eksportprodukt, bak olje og gass, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd.

Valutaeffekt

Den norske kronen svekket seg i fjor, noe som førte til en solid verdivekst for sjømateksporten målt i norske kroner, men betydelig mindre vekst i euro og dollar, som er Norges viktigste handelsvalutaer.

– Det er den svake norske kronen og den generelle prisveksten i markedene som løftet verdien til et rekordhøyt nivå. Totalt bidro kronesvekkelsen til å øke eksportverdien med nesten 15 milliarder kroner i 2023, sier Chramer.

1,2 millioner tonn laks

Totalt eksporterte Norge 2,8 millioner tonn sjømat i fjor, noe som er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med året før. De to største og viktigste artene, laks og torsk, hadde et volumfall i fjor.

Laks er imidlertid fortsatt motoren i norsk sjømateksport. I 2023 eksporterte Norge 1,2 millioner tonn laks til en verdi av 122,5 milliarder kroner, noe som utgjør 71 prosent av den totale verdien for hele sjømateksporten. Verdien økte med 16,9 milliarder kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med 2022, mens volumet falt med 2 prosent.

Verdivekst for fersk torsk

Norge eksporterte 49.000 tonn fersk torsk til en verdi av 2,8 milliarder kroner i fjor. Det er en verdiøkning på 114 millioner kroner sammenlignet med året før, tilsvarende 4 prosent. Volumet falt imidlertid med 10 prosent.

– Lavere torskekvoter var hovedårsaken til nedgangen i eksportvolumet for fersk torsk i 2023, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i fjor.

Eksportvolumet av fersk villtorsk falt med 20 prosent til 40.300 tonn i fjor, mens eksportverdien falt med 6 prosent til 2,4 milliarder kroner.

– Står sterkt

Norge eksporterte sjømat til totalt 153 land i 2023, seks flere enn året før. De største markedene var Polen, Danmark og USA.

Ifølge fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) har sjømatnæringen grunn til å være stolt av fjorårsresultatet.

– Selv om den svake kronen er hovedgrunnen til verdiveksten, viser dette at norsk sjømat står sterkt i utlandet. Det har sjømatnæringen all grunn til å være stolt av – fra den minste sjarkfiskeren til folkene på de største havbruksanleggene, sier hun.

NTB