<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Gigante Salmon Q4: Underskudd og fiskedød

Gigante Salmon er i gang med første del av produksjonen på Rødøy, men opplevde «betydelig dødelighet» ved utsett av smolt. Fjerde kvartal gikk i minus. 

Publisert 23. jan. 2024 kl. 08.39
Oppdatert 23. jan. 2024 klokken 09.11
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 240 ord
SATT UT SMOLT: Helge E. W. Albertsen, adm. direktør i Gigante Salmon. Landoppdretteren satt ut 640.000 smolt. Foto: Gigante Salmon

 

Kjell Lorentsens oppdrettsselskap, Gigante Salmon, la tirsdag frem tallene for fjerde kvartal i fjor. Den landbaserte lakseoppdretteren endte perioden med et underskudd på 269.000 kroner. I fjerde kvartal 2022 var bunnlinjen positiv på 456.000 kroner.

I kvartalsrapporten skriver selskapet at de nå har startet produksjonen i den første delen av anlegget på Rødøy. De har satt ut 640.000 smolt med snittvekt på 100 gram.

«Den første leveransen gikk veldig bra, men i den andre leveransen var det betydelig dødelighet», skriver Gigante Salmon i rapporten, og informerer om at de senere vil utdype omfanget. Neste smoltutsett ventes å gjøres i løpet av 2024s tredje kvartal.

Kjell Lorentsen eier 49,90 prosent av Gigante Salmon gjennom sitt Gigante Havbruk.

I fjerde kvartal hadde selskapet ingen driftsinntekter, og driftsutgiftene senket resultatet til minus 984.000 kroner. Året før var underskuddet på 1,1 millioner kroner.

Effekten av 1,3 millioner i renteinntekter, dempet av børskostnader på 582.000 kroner, gjorde at resultatet før skatt endte på minus 205.000. Året før var det på positiver 456.000 kroner.

For hele 2023 hadde selskapet inntekter på 168.000, driftsresultat på minus 3,8 millioner og resultat før skatt på 510.000 kroner. Resultatet etter skatt for hele året kom på 244.000 kroner.

Gigante Salmon Q4 (2023)

 

(I tusen NOK) Q4 -23 Q4 -22
Driftsinntekter - 23
Driftsresultat −984 -1.171
Resultat før skatt −205 456
Resultat etter skatt −269 509

Kilde: Gigante Salmon