<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Måsøval-selskap solgte uspiselig laks

Måsøvals slakteri- og salgsselskap på Averøy, Pure Norwegian Seafood, har solgt uspiselig laks til mennesker. 

Publisert 1. feb. 2024 kl. 10.14
Oppdatert 1. feb. 2024 klokken 10.58
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 230 ord
Etter mistanke om «uregelmessig aktivitet» hos Pure Norwegian Seafood (de solgte dårlig laks), bestilte Måsøval en granskning av PNS av EY. Den konstaterer brudd på norsk regelverk over flere år. Foto: NTB

Måsøval fattet den 20. oktober 2023 mistanke om «uregelmessigheter» ved forhold hos Pure Norwegian Seafood (PNS), som tidligere myndighetsinspeksjoner ikke hadde avdekket. Måsøval har siden juni 2021 vært majoritetseier i PNS, med 65 prosent av selskapets aksjer.

En granskning gjennomført av EY viser at PNS – som Måsøval leverer fisk til – gjennom flere år «har latt bestemte kunder kjøpe frossen laks som etter det norske regelverket ikke egner seg for humant konsum».

Ifølge granskningsrapporten utgjorde den dårlige fisken i underkant av 1 prosent av det totale volumet av fisk og om lag 0,5 prosent av inntektene til PNS over de siste tre årene. «Måsøval har som leverandør til PNS ikke hatt noen gevinst eller tatt del i annen fortjeneste knyttet til disse aktivitetene i PNS,» heter det. 

Det som ifølge Måsøval har skjedd er at den solgte fisken etter norsk regelverk skulle vært destruert eller ensilert, eller blitt feilrettet før eksport. Det ble stanset i oktober, og det er ikke meldt om noen helsemessige konsekvenser for noen som har spist fisken.

Mattilsynet ble ikke varslet før ved starten av november. Granskningrapporten er overlevert tilsynet. 

Måsøval skriver at forholdene kun vil ha en marginal økonomisk effekt for dem, og at potensielle offentlige sanksjoner kun vil ramme PNS.

Måsøval skriver at det ble «straks tatt grep gjennom styreinstruks om fullstendig stans av den uregelmessige aktiviteten, fryselager ble forseglet og berørte produkter tilbakekalt», etter at de fikk mistanke om PNS' praksis.