<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Regjeringen vil utrede tre nye områder for havbruk til havs

Regjeringen ønsker å utrede tre områder for havbruk til havs, og se om det er mulig å etablere akvakultur av blant annet laks i disse områdene.

  Publisert 2. feb. 2024 kl. 12.47
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 270 ord
  KONSEKVENSUTREDNING: Regjeringen vil utrede «Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken» for å se om de områdene egner seg for havbruk til havs.  Foto: Dreamstime

  Nærings- og fiskeridepartementet vil konsekvensutrede potensielle områder for norsk havbruk, og har nå lyst ut oppdrag for å gjennomføre vurderinger av områdene «Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken» for havbruk til havs.

  – MILEPÆL: Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap). Foto: Regjeringen

  Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth understreker betydningen av grundig analyse av miljø-, fiskevelferds- og næringskonsekvensene i de utpekte områdene, og mener dette er avgjørende for å sikre en bærekraftig og harmonisk sameksistens mellom havbruk og andre marine næringer.

  – Utlysningen er en ny milepæl i regjeringens arbeid med å etablere havbruk til havs, en etablering som vil være av stor betydning for framtidig verdiskaping og aktivitet i norsk havbruksnæring, sier Myrseth. 

  Fokus på fiskevelferd

  Oppdraget som nå er lagt ut på anbud bygger på Fiskeridirektoratets områderapport fra 2019, anbefalinger fra juli 2022 samt utarbeiding og høring av utredningsprogram våren 2023.

  Regjeringen ønsker å få en oversikt over de mulige konsekvensene av at det etableres akvakultur av laks, ørret og regnbueørret innenfor de definerte områdene. Konsekvensvurderingen skal etter planen gi fiskeriminister Myrseth kunnskap om tre områder:

  • konsekvenser for miljø
  • hensyn til fiskevelferd
  • sameksistens med andre marine næringer

  Resultatene fra vurderingen vil være avgjørende for myndighetenes beslutninger om hvorvidt hele eller deler av et område er egnet for havbruk til havs, og hvilke deler av området som bør lyses ut først.

  Fristen for gjennomføringen av denne vurderingen er satt til 15. oktober 2024.