<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Milliarddryss fra Mowi

Mowi tjente 2,3 milliarder på driften i fjerde kvartal. Aksjonærene får et samlet utbytte på 983 millioner kroner.

Publisert 14. feb. 2024 kl. 06.32
Oppdatert 14. feb. 2024 klokken 14.35
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 442 ord
REKORDÅR: – Vi er svært fornøyd med rekordresultater i selskapets tre forretningsområder, havbruk, videreforedling og fôrproduksjon, i et likevel krevende år, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi. Foto: Mowi

Oppdrettsgiganten Mowi hadde på forhånd kommet med både slaktevolumer og ventet operasjonelt driftsresultat for fjerde kvartal. Dermed var det knyttet større spenning til hva selskapet ville dele ut i form av utbytte til aksjonærene.

Ifølge kvartalsrapporten onsdag morgen har styret besluttet et kvartalsvist utbytte på 1,90 kroner pr. aksje, til sammen 983 millioner kroner.

Selskapet rapporterer samtidig om rekordhøye inntekter i kvartalet, på 1,4 milliarder euro.

Selskapet legger bak seg et rekordår, med en samlet omsetning på 5,5 milliarder euro, et operasjonelt driftsresultat på 1 milliard euro og et slaktevolum på 475.000 tonn i 2023.

– Vi er svært fornøyd med rekordresultater i selskapets tre forretningsområder, havbruk, videreforedling og fôrproduksjon, i et likevel krevende år, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi.

Mowi

(Mill. EUR) 4. kv./23 4. kv./22
Driftsinntekter 1.428 1.362
Operasjonelt driftsresultat 203 239
Resultat før skatt 211 193
Resultat etter skatt 169 152

Sikter mot 500.000 tonn

Mowi opprettholder målet om et slaktevolum på 500.000 tonn i 2024. For første kvartal venter selskapet et slaktevolum på 102.500 tonn, med en kontraktsandel på 31 prosent.

Ifølge kvartalsrapporten venter Mowi å investere for rundt 300 millioner euro i 2024, hvor hovedvekten av investeringene vil være mot oppdrettssegmentet.

Selskapet skriver at det har ferdigstilt to store postsmoltinvesteringer i Norge, mens et prosjekt i region vest vil bli ferdigstilt senere i år.

– Så sent som i 2018 produserte vi 375.000 tonn i Mowi. Vi har med andre ord vokst med 125.000 tonn de siste årene, som tilsvarer en årlig vekst på 4,9 prosent mot næringens 2,9 prosent. Dette er i stor grad organisk vekst, og Mowi har en rekke vekstinitiativ som er ventet å gi ytterligere volumvekst også fremover.

– Det viktigste er kanskje postsmoltsatsingen vår, som vi lanserte på kapitalmarkedsdagen i 2021, sier Vindheim.

Mowi venter at selskapet vil ha en postsmoltkapasitet på nesten 40 millioner postsmolt i 2024, som med det vil utgjøre om lag 25 prosent av konsernets totale smoltproduksjon. I Norge vil Mowis postsmoltandel være på om lag 50 prosent når en tar ut region nord fra regnestykket.

Bedre enn ventet

Flere analytikere påpeker i etterkant av publiseringen av rapporten at utbyttet på 1,90 kroner aksjen var sterkere enn ventet.

I en oppdatering til kundene skriver Arctic Securities-analytiker Christian Nordby at investeringsanslagene på «bare» 300 millioner euro bedrer Arctics anslag på fri kontantstrømyield fra 5,6 til 7 prosent.

«Vi ser også at selskapet virker selvsikre på egen kontantstrøm ved å dele ut et utbytte på 1,90 kroner pr. aksje,» skriver han.

Konsensus ventet at Mowi ville holde utbyttet på 1,40 kroner. På samme tid i fjor delte selskapet ut et kvartalsvist utbytte på 1,70 kroner pr. aksje.