<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Mowi: Kapasiteten til feilretting er sprengt

Mowi har igjen søkt Mattilsynet om eksporttillatelse for produksjonsfisk, ifølge IntraFish.

Publisert 14.58 11. apr. 2024
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 265 ord
Foto: Bloomberg

Mowi har for andre gang i år søkt Mattilsynet om å få eksportere produksjonsfisk, rapporterer IntraFish torsdag.

Mowi sier at det for tiden er så mye dårlig fisk i markedet at kapasiteten til feilretting i Norge er sprengt. Derfor har selskapet for andre gang i år søkt Mattilsynet om tillatelse til å eksportere denne fisken til egne foredlingsanlegg utenfor Norge.

– Situasjonen med store mengder produksjonsfisk i det norske markedet er fremdeles svært alvorlig og vil være det de kommende ukene, skriver Mowi i søknaden datert 2. april ifølge IntraFish.

Selskapet opplyser at den høye andelen produksjonsfisk skyldes bakteriesykdommen vintersår, samt perlesnormaneter som angriper og skader laksen.

– Dette har gjort det umulig for Mowi å planlegge for de volum av fisk med skader på skinn som har kommet. Det er også dokumentert at urettet produksjonsfisk i økende grad sendes ut av Norge. Faren for at dette eskalerer ytterligere og i ytterste konsekvens at matfisk må destrueres er overhengende, skriver selskapet.

Mowi søkte om dispensasjon for april og mai, og ba Mattilsynet om en rask saksbehandling «på grunn av den alvorlige situasjonen næringen står i».

I svaret fra Mattilsynet blir søknaden til Mowi avvist.

– Det er næringens ansvar å sørge for at volumet av produksjonsfisk holdes så lavt som mulig gjennom hele produksjonskjeden, men samtidig ha beredskap for å kunne håndtere variasjoner i volum når dette oppstår. Videre er det næringens ansvar å sikre nødvendig kapasitet til feilretting og herunder benytte seg av eksisterende kapasitet i Norge, skriver Mattilsynet i avslaget, ifølge Intrafish.

(Infront TDN Direkt)