<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Starter tilbakekjøp av egne aksjer

Fibersalg ga Telenor en gevinst på 10,8 milliarder kroner. Nå bruker selskapet deler av gevinsten til å iverksette tilbakekjøpsprogrammet som ble varlset under kapitalmarkedsdagen.

Publisert 8. feb. 2023 kl. 09.58
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 263 ord
DRYSSER PENGER OVER AKSJONÆRENE: Telenor starter tilbakekjøpsprogram etter milliardgevints fra fibersalg. Dette kommer i tilleg til milliardutbyttet som skal utbetales i løpet av 2023. Avbildet er konsernsjef Sigve Brekke.  Foto: Iván Kverme

 

Telenor gjennomførte nylig salget av 30 prosent av fibervirksomheten til et konsortium ledet av investeringsselskapet KKR, som investerer gjennom sin kjerneinfrastrukturstrategi, med Oslo Pensjonsforsikring som medinvestor.

Transaksjonen priset Telenors fiberselskap til 36,1 milliarder kroner og tilførte telekomselskapet rundt 10,8 milliarder kroner. 

Telenor har tidligere sagt at de ønsker å bruke deler av vederlaget til tilbakekjøp av aksjer, og nå melder de i en melding at planene for tilbakekjøpsprogrammet er klare.

Ifølge meldingen har Telenor valgt å gjennomføre tilbakekjøpsprogrammet i løpet av perioden 2023 til 2024. 

Størrelsen på tilbakekjøpet vil være begrenset til 3,7 milliarder kroner og inntil 47 millioner aksjer. Antall aksjer kan ikke overstige 47 millioner og prisen kan ikke være utenfor intervallet 50 til 150 kroner.

Drysser penger

Ifølge meldingen har Telenor nylig inngått en ikke-diskresjonær avtale med en tredjepart for tilbakekjøp av inntil 21,6 millioner aksjer i markedet til en øvre grense på 1,7 milliarder kroner. 

Programmet vil styres av en tredjepart, som vil ta egne handlebeslutninger for kjøp av aksjer, uavhengig og upåvirket av Telenor. Tilbakekjøpet vil settes i gang 8. februar og avsluttes før 30. november 2023.

I henhold til avtale mellom Telenor og departementet vil resterende inntil 25,4 millioner aksjer i tilbakekjøpsprogrammet være aksjer fra Staten som innløses med proporsjonal andel. Dermed forblir statens eierandel på 53,97 prosent i Telenor uendret.

Tilbakekjøpsprogrammet kommer i tillegg til ordinært utbytte for regnskapsåret 2023 på 9,40 kroner pr. aksje, der 5 kroner blir betalt i mai 2023 og resterende 4,40 kroner vil utbetales i oktober 2023.

Onsdag morgen ser aksjen en svak utvikling på Oslo Børs, der den er opp 0,80 prosent og handles til 113,80 kroner pr. aksje.