<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Kundene har mer enn nok å gjøre

SmartCraft leverte god vekst og lønnsomhet i fjerde kvartal. Økte priser skal gi selskapet en boost gjennom 2023.

Publisert 15. feb. 2023
Oppdatert 15. feb. 2023
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 374 ord

 

SmartCraft durer videre i jevnt tempo, til tross for mørke skyer over håndverkerbransjen.

Selskapet, som leverer skybasert programvare til håndverkerbedrifter, fikk et driftsresultat på 29 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor, sammenlignet med 20 millioner i samme periode året før.

Totalt økte selskapet omsetningen med 19 prosent til 91 millioner kroner, mens justert EBITDA kom inn på 37 millioner kroner, opp fra 28 millioner i fjerde kvartal 2021. Den justerte EBITDA-marginen var på 41 prosent.

Av totale inntekter utgjorde repeterende inntekter 96 prosent, og ved årsslutt hadde selskapet årlige repeterende inntekter på 318 millioner kroner.

– Energieffektivisering og elektrifisering fører til mye etterspørsel for vedlikehold og oppgraderinger for små håndverksbedrifter. Dette er kjerneområdet til våre kunder, og de har fortsatt mer enn nok å gjøre, sier konsernsjef Gustav Line i SmartCraft.

Vokser i fragmentert marked

Selskapet leverte nok en gang i øvre sjikt av målsettingen om 15–20 prosents vekst på mellomlang sikt.

At selskapet leverer 17 prosents organisk vekst, mener Line handler om at det fortsatt er et stort vekstpotensial i lite digitaliserte bransjer. I tillegg sier han at størrelsen på bygg- og anleggsbransjen innebærer store variasjoner mellom hvem som har mer enn nok å gjøre, og hvem som har lite å gjøre.

– Den delen som jobber med store prosjekter og nybygg er mest utsatt, men dette er ikke hovedfokuset til SmartCrafts kunder, som jobber mest med oppgraderinger, service og vedlikehold av eksisterende bygninger.

Selskapet er ifølge Line godt posisjonert i det han beskriver som en større, underliggende trend der håndverkere opplever produktivitetsskvis, med fulle ordrebøker, økte priser og økt krav til dokumentasjon.

Fortsatt høye priser

Selskapet har gjennomført ni oppkjøp de seneste fem årene, men har likevel en relativt konservativ tilnærming til nye oppkjøp.

Selskapet har hatt som mål å gjennomføre ett til tre oppkjøp i året, men konsernsjefen har ikke noe hastverk.

– Vi ser at de børsnoterte selskapene har kommet ned i pris, mens de private fortsatt er litt høyt priset. Det er ikke noe mål om å kjøpe seg opp for enhver pris, og vi er heller på jakt etter rett selskap til rett pris, sier Line.

SmartCrafts kundefrafall er fortsatt lavt, på 6 prosent, og det er ventet økt omsetning og bedring av marginene i takt med at selskapet planlegger å justere prisene i tråd med konsumprisindeksen.

Utslagene fra disse vil materialisere seg gjennom 2023.