<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Resultatet forverres i Nordic Unmanned

– I 2023 er vår overordnede prioritet å konvertere høyverdi kundeavtaler til kontantstrøm, sier Nordic Unmanned-sjef Knut Roar Wiig.

Publisert 23. feb. 2023 kl. 08.39
Oppdatert 23. feb. 2023 klokken 08.47
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 225 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned. Nordic Unmanned

 

Nordic Unmanned fikk et driftsresultat på -7 millioner euro i fjerde kvartal 2022, mot et driftsresultat på -3,8 millioner euro i samme periode året før. Selskapet hadde en omsetning på 3,7 millioner euro i fjerde kvartal 2022, mot 2,5 millioner kroner i samme periode året før. EBITDA ble -5,3 millioner euro i perioden (-2,8).

Selskapet hadde kontanter og kontantekvivalenter på 0,8 millioner euro ved utgangen av kvartalet, og hadde samlet tilgjengelig likviditet på 6,7 millioner euro.

– I 2023 er vår overordnede prioritet å konvertere høyverdi kundeavtaler til kontantstrøm, skalere produksjonsaktiviteter og effektivisere driften gjennom kostnadskontroll og samle ressursene, sier Knut Roar Wiig, administrerende direktør i Nordic Unmanned.

Basert på nåværende utsikter, målsetter Nordic Unmanned en omsetning som overstiger 30 millioner euro med en EBITDA-margin på rundt 10 prosent i 2023, fremgår det av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Selskapet målsetter positiv kontantstrøm fra drift i 2023, med akkumulert EBITDA-breakeven fra andre kvartal. Lønnsomheten vil komme gjennom økt effektivitet, utnyttelse av bemanningen og eiendeler, reduksjon av driftskostnader og nestegenerasjonskontrakter med høyere rater, opplyses det. 

Den nåværende ordreboken i tillegg til nye kontrakter forventes å bidra med en omsetning på 30 millioner euro i 2023. Visibiliteten av nåværende ordreserve er på 87 prosent.

Den planlagte oppnoteringen i første halvår 2023 vil bli utsatt frem til selskapet har demonstrert de målsatte finansielle målene i hvert av selskapets forretningsområder, fremgår det av rapporten.

TDN Direkt