<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Lovløst gullrush

Kunstig intelligens er blitt som gullrushet i California på 1800-tallet. Alle strømmer til for å sikre seg en bit, uten lover og regler, skriver Pål Aaserudseter i Check Point.

Publisert 1. mai 2023 kl. 16.45
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 503 ord
MÅ REGULERES: Muligheten for at kunstig intelligens blir en trussel er ganske stor, og den risikoen må reduseres, skriver artikkelforfatteren. Foto: Bloomberg

Kunstig Intelligens er utvilsomt fantastisk på mange måter, og faktisk på god vei til å revolusjonere fagfelt som helsevesen, finans og transport for å nevne noen. AI gir oss innsikt som tidligere var umulig å oppnå. Innsikt som faktisk kan redde liv.

Men – AI er ikke et universalmiddel for alle problemer. Alt blir ikke til gull.

Muligheten for at det også blir en trussel er ganske stor, og den risikoen må reduseres. Hvis AI skal utvikles og brukes på en trygg, etisk og god måte, må myndigheter, bedrifter, utviklere og andre beslutningstagere komme på banen og jobbe sammen. Raskt. Vi trenger robuste sikkerhetsmekanismer, etiske retningslinjer, og definering av ansvar.

Slik det er nå, er det folks egne etiske kompasser som styrer

Hackere kan nå bruke AI til å automatisere ondsinnede prosesser, eller skape mer sofistikerte og effektive angrep. Etter hvert som AI-teknologier fortsetter å utvikle seg, er det sannsynlig at cyberkriminelle i økende grad vil bruke dem til kriminell gevinst.

Pål Aaserudseter, sikkerhetsarkitekt i Check Point Norge Foto: Check Point

Akkurat nå er det minimalt med regler og forskrifter for bruk av kunstig intelligens. Forslag om egen AI-lov fra EU har vært under arbeid i over to år, men fortsatt er ingenting godkjent. 

Målet med denne er først og fremst å styrke reglene rundt datakvalitet, åpenhet, menneskelig tilsyn og ansvar. Slik det er nå, er det folks egne etiske kompasser som styrer, en Kardemommelov. Derfor haster det å få løsninger på plass.

Her er seks punkter som bør vurderes i prosessen:

  • Det bør være klare etiske retningslinjer for utvikling og bruk av AI som er i tråd med samfunnets verdier og prinsipper, som åpenhet, ansvarlighet, personvern og rettferdighet.
  • Bedrifter og organisasjoner bør være åpne om AI-systemene sine, inkludert hvordan de er utformet, opplært og testet. Dette vil bidra til å bygge tillit hos publikum og legge til rette for bedre tilsyn.
  • Myndigheter, bedrifter og andre interessenter bør samarbeide for å utvikle felles standarder og beste praksis for AI-utvikling og bruk. Dette vil bidra til å sikre at AI utvikles på en trygg og ansvarlig måte.
  • Sikkerhet bør være en topp prioritet i AI-utvikling, og mekanismer bør settes på plass for å forhindre skade forårsaket av AI-systemer. Dette inkluderer utvikling av robuste testprotokoller og implementering av feilsikre mekanismer.
  • Regjeringer bør gi finansiering og ressurser for å støtte forskning og utvikling innen AI, samtidig som de sikrer at innovasjon er balansert med ansvarlig styring.
  • Det bør være muligheter for offentlig engasjement og innspill i AI-utvikling og regulering, for å sikre at publikums behov og bekymringer blir vurdert.

AI er ikke en forbigående hype, det har vært her i mange år allerede - men det gjenstår å se hvor stor innvirkning det vil ha på samfunnet før et felles lovverk faktisk blir vedtatt.

Pål Aaserudseter

Sikkerhetsarkitekt i Check Point Norge