<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Snart tom for penger – aksjen stuper

Nordic Unmanned tapte 4,6 millioner euro i første kvartal, og har igjen en halv million euro på bankkontoen. Innen slutten av 2023 må 13 millioner euro tilbakebetales SR-Bank.

Publisert 6. juni 2023 kl. 13.24
Oppdatert 6. juni 2023 klokken 16.14
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 320 ord
TAPER PENGER: Tirsdag kom kvartalstallene til Nordic Unmanned, og dronene ser ut til å fly i motvind. Snart er kassen tom. Foto: Nordic Unmanned

 

Tirsdag morgen la droneselskapet Nordic Unmanned frem kvartalstall for første kvartal. Driftsinntektene kom inn på 2,2 millioner euro, ned fra 2,5 millioner euro året før. 

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) fortsetter nedover, og endte på minus 3,6 millioner euro. Dette er en sterk nedgang sammenlignet med i fjor hvor EBITDA endte på minus 1,9 millioner euro. Etter skatt endte resultatet på minus 4,6 millioner euro. 

Videre rapporterer Nordic Unmanned en kontantbeholdning på 529.848 euro. I tillegg har droneselskapet en negativ arbeidskapital på nesten 1,5 millioner euro. 

Aksjen faller 19 prosent tirsdag, og ble senest handlet for 2,42 kroner. Det seneste året er aksjen ned 89 prosent.

Pengetrøbbel

 Hvor lenge har selskapet tilstrekkelig likviditet til å opprettholde driften? 

– Vi går inn i en fase med økt aktivitet frem mot sommeren. Første og fjerde kvartal er typiske lavsesonger der kontantstrømmen er svakere. Nå vil vi derimot gå inn i en fase der vi venter en betydelig bedre kontantstrøm fra driften, sier konsernsjef Arne Roland.

– Finansieringsordningen dere har med SR-Bank tilsier at dere må betale tilbake 13 millioner euro innen slutten av 2023. Hvor skal disse pengene komme fra?

– Dette vil skje gjennom ny egenkapital og/eller ved salg av eiendeler, sier han.

– Vil dette ha en innvirkning på den underliggende driften?

– Nei, virksomheten vil fortsette som normalt. Dette er kun en finansieringsordning med noen klare betingelser fram til 31. desember 2023.

Nordic Unmanned

(Mill. EUR)1. kv./231. kv./22
Driftsinntekter2,22,5
Driftsresultat−5,1−2,9
Resultat før skatt−5,7−3,2
Resultat etter skatt−4,6−2,5

Lener seg på AirRobot og DroneMatrix

AirRobot og DroneMatrix er to av dronene til Nordic Unmanned som konsernsjefen har sterk tro på i årene fremover. Etter fremlagt kvartalsrapport står AirRobot for omtrent halvparten av driftsinntektene, mens DroneMatrix har inntekter på 200.000 euro.  

– Dere kommuniserer at Nordic Unmanned venter betydelig vekst i AirRobot og DroneMatrix i årene fremover. Hva må til for å realisere denne veksten?

– Vi sitter på en rekke kontrakter for både AirRobot og DroneMatrix, og disse vil bli levert i nærmeste fremtid, sier Roland.