<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nkom varsler salgsforbud for Easee-lader

Nkom varsler mandag at at de innfører et salgsforbud for Easees ladere i Norge.

Publisert 12. juni 2023 kl. 09.04
Oppdatert 12. juni 2023 klokken 10.50
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 891 ord
POPULÆR LADER: Norske Easee var Europas største produsent av elbilladere med over 700.000 solgte. Foto: Tommy Ellingsen/Easee

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varsler mandag at de legger ned et salgsforbud for Easees ladere i Norge. 

Det ble klart da de la frem rapporten etter en gjennomgang av selskapets elbilladere i mars. Rapporten ble laget i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kan bli forbud i hele EØS-området

Nkom sier i rapporten at de ikke vil protestere mot det svenske Elsäkerhetsverkets konklusjon i Easee-saken. Det betyr at det kan gå mot omsetningsforbud i hele EØS for de to ladeboksene Easee Home og Easee Charge fra den norske produsenten.

FØRTE TILSYN: John-Eivind Velure, avdelingsdirektør for spektrumavdelingen i Nkom. Foto: Nkom

– Vi som myndighet hadde virkelig håpet på at det var mulig å konkludere annerledes i denne saken. Dessverre er det slik at Easee, til tross for at de har fått god tid, ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at Easee Home og Easee Charge oppfyller kravene, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure.

Ifølge Velure har ikke Easee ikke dokumentert sikkerheten til produktet ved bruk over tid og ved bruk under ulike klimatiske forhold, i tillegg mener han at sikkerheten i løsningen for sammenkobling av reléene ikke er godt nok dokumentert.

Dersom ingen andre land i EØS protesterer mot konklusjonen fra det svenske Elsäkerhetsverket innen 15. juni, og forvaltningsdomstolen i Sverige stadfester vedtaket, får Easee plikt til å følge opp vedtaket i hele EØS. I praksis innebærer dette omsetningsforbud i alle land i EØS, inkludert Norge.

Ikke fare for liv og helse

Fordi det er en pågående rettsprosess i Sverige, vil ikke Nkom komme med noe pålegg overfor Easee før den saken er endelig avgjort, opplyser tilsynet i pressemeldingen. 

– Hvorvidt vi kommer til å gi et pålegg til Easee uansett utfall i Sverige er for tidlig å si, sier Velure og legger til:
– Vi har allerede varslet tidligere i vår at vi vil gjøre tilsyn med flere elbilladere på det norske markedet, og det er utfallet av denne tilsynsprosessen som vil avgjøre hvilke tiltak som er nødvendige overfor Easee og eventuelt andre produsenter.

Til tross for den massive oppmerksomheten saken har fått i pressen er det ennå ikke blitt meldt inn feil som kan medføre fare for liv og helse, og avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Marit Endresen sier de ikke har indikasjoner på at laderen er farlig i bruk. 

—DSB kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet. Dersom du har en Easee lader hjemme, kan du fortsatt bruke laderen på vanlig måte, sier Endresen.

Nkoms risikovurdering tilsier også at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak nå, men at situasjonen følges nøye.

Kommer med ny lader

– Vi har forberedt oss på dette og respekterer konklusjonen. Vi vil fortsette dialogen med Nkom og ta læring av dette, sier Easee-sjef og grunnlegger Jonas Helmikstøl i en pressemelding fra selskapet.

MÅTTE PERMITTERE: Easee-sjef Jonas Helmikstøl. Foto: Easee

Ifølge gründeren har ikke selskapets dokumentasjonsprosess vært god nok, og de vil gå igjennom rutene deres før de lanserer noen nye produkter.

For de som allerede har installert en Easee-lader, vil ikke Nkoms konklusjon noen innvirkning av betydning ettersom det ikke er blitt utstedt noe bruksforbud for allerede installerte ladere.

– Alle våre kunder kan fortsette å lade, ettersom produktene er trygge å bruke. Sikkerhet og innovasjon har vært hovedfokus hos Easee helt siden starten, og vi ville aldri latt noen lade med et utrygt produkt, sier Helmikstøl som legger til at selskapet snart vil lansere en ny lader.

Måtte permittere

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) startet i mars en gjennomgangen av dokumentasjonen fra Elsäkerhetsverket i forbindelse med tilsynet av Easees ladebokser. Det skjedde etter at det svenske Elsäkerhetsverket innførte salgsforbud for to av selskapets ladere. Blant annet har de pekt på manglende jordfeilvern og problemer knyttet til overspenning.

Som en følge av salgsforbudet i Sverige, som Easee anket, permitterte selskapet 40 prosent av de ansatte i Norge.

Det var i utgangspunktet tenkt at Nkoms-konklusjon ville være klar i mai, men de var åpne for at det kunne ta lengre tid, alt etter hva som ble avdekket under gjennomgangen. 

Til Finansavisen sier Velure at arbeidet har pågått kontinuerlig siden vedtaket i Sverige kom, og at de fikk inn dokumentasjon fra Easee i flere omganger, senest i forrige uke.

– Det har vært viktig for Nkom å gi Easee tid til å legge fram dokumentasjon slik at saken blir godt opplyst. Vi har også ventet på resultat fra tredjeparts gjennomgang av dokumentasjonen, sier avdelingsdirektøren om hvorfor rapporten ble forsinket. 

Godt nytt for Zaptec?

Forbudet imidlertid være godt nytt for hovedkonkurrenten Zaptec, ifølge ABG Sundal Collier-analytiker Petter Nystrøm.

«I et scenario der Easee ikke får selge laderen sin vil det selvsagt gi Zaptec et massivt salgsløft. Du kan sannsynligvis argumentere for at Zaptec nesten kan doble salget i mange nøkkelmarkeder», skrev Nystrøm, som viste til Norge, Sverige, Danmark og Sveits.

Til sammen seks produsenter av elbilladere har blitt sjekket av Elsäkerhetsverket. Zaptec skal ha bestått kravene.