<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Full seier for Datatilsynet mot Facebook

Oslo tingrett ga onsdag Datatilsynet full medhold i saken mot Meta, samtidig som retten konstaterte at dagbøkene fra tilsynet uansett ikke kan inndrives.

  Publisert 6. sep. 2023 kl. 12.58
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 431 ord
  UENIGE MED META: Oslo tingrett så ingen grunn til å til å innføre en midlertidig forføyning mot Datatilsynets vedtak.  Foto: Iván Kverme

  Datatilsynet i Norge har som eneste tilsyn i Europa pålagt Facebook og morsselskapet Meta dagbøter for ikke å innrette seg etter GDPR. Noe Meta, som eier både Facebook og Instagram, var rykende uenige i og gikk rettens vei for å stoppe vedtaket med en midlertidig forføyning. 

  Saken var oppe i tingretten 22. og 23. august, og onsdag falt dommen. 

  VANT: Datatilsynet og direktør Line Coll. Foto: Eivind Yggeseth

  Tingretten i Oslo mener at Meta ikke har dokumentert noen sikringsgrunn som kan begrunne en slik forføyning, og påpeker også at dagbøtene fra tilsynet uansett ikke har noen skadelige effekter for selskapet, siden Meta verken har rettet seg etter pålegget eller kan tvinges til å betale de påløpte dagbøtene, skriver Rett24. 

  – Vi er svært glade for rettens kjennelse og resultatet. Dette er en stor seier for personvernet, sier Datatilsynets direktør Line Coll.

  Betaler ikke bøter

  I kjennelsen skriver tingretten at Datatilsynets vedtak er gyldig, og at det ikke er grunn til å stoppe det.

  «Etter rettens syn er det ikke sannsynlig at virksomheten, verken i Meta Ireland eller Facebook Norway, vil bli truet av eventuelle tap som har sammenheng med Datatilsynets vedtak. Det er usikkert om noe tap vil inntre overhodet,» skriver retten og legger til:

  «Noen andre direkte og merkbare konsekvenser for saksøkerne har vedtaket ikke, ut over at det tilkjennegir Datatilsynets vurdering av lovmessigheten av Meta Irelands og Facebook Norways behandling av personopplysninger for atferdsbasert markedsføring.»

  Grunnen til at Meta og Facebook ikke kan tvinges til å betale bøtene er fordi de ikke kan fullbyrdes i noe annet land enn i Norge, og det finne ingen opplyste verdier eller omsetning i Norge å ta utlegg i, skriver Rett24.

  «Retten anser det ikke sannsynliggjort at Meta Ireland og Facebook Norway vil bli påført et varig og irreversibelt økonomisk eller ikke-økonomisk tap i denne korte perioden,» skriver tingretten.

  Vil at det skal gjelde hele EU

  – Dette er en grundig kjennelse som gir nyttige avklaringer. Vi er veldig fornøyd med at domstolen er enig i våre vurderinger, sier seksjonssjef Tobias Judin i etterkant av dommen.

  I tillegg til saken i rettssystemet, har Meta levert flere forvaltningsklager på Datatilsynets vedtak. Samtidig vurderer Datatilsynet å føre vedtaket til Det europeiske personvernrådet for å utvide forbudet til å gjelde hele EU/EØS-området. Men disse prosessene er fortsatt pågående.