<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tvil om fortsatt drift for Astrocast

Styret i det sveitsiske satellittselskapet Astrocast vurderer at det er betydelig usikkerhet knyttet til selskapets evne til fortsatt drift.

Publisert 30. nov. 2023 kl. 08.48
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 283 ord
SATELITTER: Astrocast har nå 18 satellitter i verdensrommet som sender signaler til og fra jorden ved hjelp av sensorer og kommunikasjonsløsninger. FOTO: Astrocast

 

Det sveitsiske satellittselskapet Astrocast vurderer at det er betydelig usikkerhet knyttet til selskapets evne til fortsatt drift.

Det fremgår av selskapets årsrapport som ble publisert torsdag morgen.

Astrocast tapte 21,1 millioner sveitsiske franc i 2022, noe som førte til en egenkapital på 3,4 millioner sveitsiske franc ved utgangen av 2022.

Plassering av aksjer etterfulgt av en notering på Euronext Growth Paris fant ikke sted som planlagt i 2022 på grunn av ugunstige markedsforhold. Selskapet har siden støttet seg på gjeldsfinansiering gjennom konvertible låneavtaler og banklån for å fortsette driften.

Mellom januar og august 2023 har selskapet konvertert eksisterende gjeld til konvertible lån og reist ytterligere 3,72 millioner svetsiske franc i konvertible lån og har forlenget eksisterende banklån. I august og november 2023 har eksisterende investorer lovet ytterligere finansiering for et totalbeløp på 5 millioner sveitsiske franc.

Styret og ledelsen er derimot trygge på at finansieringen av selskapet vil være sikret for minst de neste tolv månedene.

Trenger penger

Selskapet utvikler, bygger og skyter opp satellitter og lar kundene utnytte disse til kommunikasjon frem og tilbake til jorden.

Gruppens fremtidige levedyktighet er avhengig av dens evne til å skaffe ytterligere kapital og/eller gjeld eller signere samarbeidsavtaler for å finansiere driften, ifølge selskapets revisor.

«Skulle selskapet ikke lykkes i å tiltrekke seg ytterligere finansiering i fremtiden eller skaffe nødvendig finansiering gjennom samarbeid med tredjeparter relatert til utviklingen og/eller kommersialiseringen av sine produkter, kan det være ute av stand til å realisere sine eiendeler og betjene sine forpliktelser i vanlig drift», heter det i meldingen fra BDO. 

Det fortsetter: «Følgelig kan selskapets likviditet over de neste tolv månedene bli negativt påvirket. Dermed eksisterer det en vesentlig usikkerhet som kan kaste betydelig tvil om selskapets evne til å fortsette som en løpende virksomhet».