<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Unibet-eier trekker seg ut av Norge

Gambling-selskapet Kindred trekker seg ut av Norge etter en lang kamp med Lotteritilsynet.

Publisert 30. nov. 2023 kl. 12.30
Oppdatert 4. des. 2023 klokken 10.38
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 392 ord
UNIBET-EIER: Kindred eier merker som Unibet, hvor blant annet Magnus Carlsen er ambassadør. FOTO: Ali Lorestani/TT

Trannel, som står bak spillsidene Unibet, Mariacasino, Storspiller og Bingo, trekker seg ut av Norge etter en lang kamp med Lotteritilsynet. 

Det fremgår av tredjekvartalsrapporten til selskapet.

I 2019 sendte Lotteritilsynet ut vedtak med pålegg om stans av de ulovlige spilltilbudene som Trannel tilbyr uten løyve i Norge. Trannel er eid av Kindred Group og registrert på Malta.

Oslo tingrett slo i juni 2022 fast at vedtaket er gyldig, men selskapet anket dommen. Den 14. september 2022 bestemte lotteritilsynet seg om å treffe vedtak om tvangsmulkt på 1,2 millioner kroner pr. dag dersom spilltilbudet ikke opphører.

Kindred klaget derimot på vedtaket om tvangsmulkt. Verken Lotterinemnda eller Kultur- og likestillingsdepartementet tok klagen til følge.  Borgarting lagmannsrett avsa 1. juni dom i ankesaken mot staten, der Trannel tapte på alle punkter.

Game over i USA

Kindred trekker seg også ut av USA-markedet innen utgangen av andre kvartal i 2024. Selskapet sier at det vil fokusere på kjerneområder for å sikre vekst i sine operasjoner, samt på kostnadseffektive tiltak som vil innebære en reduksjon på over 300 ansatte i 2024.

Selskapet er for øyeblikket til stede i flere amerikanske stater, inkludert Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Arizona og Washington State, samt i Ontario i Canada.

Kindred forventer at endringen vil resultere i årlige bruttoinnsparinger på omtrent 50 millioner dollar. 

– Kostnadsreduksjonstiltakene som ble kunngjort i dag er både nødvendige og avgjørende. Selv om det aldri er ønskelig å informere verdsatte kolleger om nedbemanninger, setter dette oss i en sterkere posisjon for å sikre langsiktig vekst for Kindred på tvers av våre lokalt regulerte kjerneområder, sier fungerende adm. direktør Nils Andén. 

Salg?

Andén har fungert som midlertidig adm. direktør i Kindred siden Henrik Tjärnström trakk seg i mai. Før dette var Andén kommersiell direktør.

Det var Tjärnström som startet den strategiske gjennomgangen ved årsskiftet. Dette kom etter at Kindred rapporterte en årlig nedgang i inntekter og overskudd i 2022. 

På den tiden sa Tjärnström at «ingen post er hellig» når det gjelder kostnadskutt. Han sa at virksomheten gjennomgikk alle områder for å forbedre lønnsomheten. 

Mens Andén sa at den strategiske gjennomgangen fortsatt pågår, antydet han muligheten for et fullstendig eller delvis salg av selskapet.

– Den strategiske gjennomgangen som styret har initiert, pågår fortsatt og vi fortsetter å undersøke en rekke alternativer for å maksimere aksjonærverdiene, sa Andén, og avslutter: 

– Styret tror for øyeblikket at aksjonærverdiene vil bli maksimert gjennom en transaksjon med en tredjepart.