<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vi trenger AI og ny teknologi for å løse morgendagens utfordringer

Digitalisering og kunstig intelligens vil kunne løse mange av vår tids største utfordringer – dersom vi ser mulighetene og håndterer usikkerhetene det fører med seg, skriver digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. 

Publisert 16. apr. 2024 kl. 13.55
Oppdatert 16. apr. 2024 klokken 14.21
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 394 ord
Fake eller ikke? På bildet av paven har man ikke lyktes med å lure observante seere, men digitaliseringsminister Karianne Tung er opptatt av de tilfellene der deepfake virkelig klarer å gjenskape virkeligheten fullstendig. Paven var i fjor stjernen i mange AI-genererte bilder. AI-generert bilde: Pablo Xavier/Midjourney
Karianne Tung Foto: Trond A. Isaksen

Gjesteskribent: Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister

Vi går inn i en tid hvor ressursmangelen treffer oss for alvor. Det økonomiske handlingsrommet og tilgangen på naturressurser blir mindre, og vi får en stadig eldre befolkning. Vi mangler rett og slett folk nok til å løse morgendagens utfordringer.

Jeg pleier å si at vi bygger landet på nytt med digitalisering som verktøy. Ikke fordi digitalisering er et mål i seg selv, men fordi det enkelt nok er en viktig del av løsningen. Og alle disse utfordringene vil kreve at vi tenker nytt. Ny teknologi, og spesielt kunstig intelligens, er derfor et av våre viktigste virkemidler.

En rapport NHO har fått fra Samfunnsøkonomisk Analyse, viser faktisk at digitalisering og kunstig intelligens kan gi opp mot 5.600 milliarder kroner i ekstra verdiskapning frem mot 2040. Kunstig intelligens vil med andre ord få stor betydning for hele samfunnet i årene som kommer, på alle områder.

Klarer vi å bruke det riktig, vil ny teknologi frigjøre arbeidskraft, forbedre tjenestene vi har og redusere behovet for arbeidskraft, som vi allerede ser knapphet på. Målet må være at vi i større grad skal kunne bruke menneskelige ressurser der de trengs, og teknologi der det er fornuftig. Nettopp fordi mangelen på folk blir stadig større og oppgavene øker nærmest tilsvarende.

Samtidig kan vi ikke overse at ny teknologi også kommer med utfordringer. Deepfake, desinformasjon og diskriminering er noe av det jeg er mest bekymret for. Dette kan utfordre tilliten, både mellom oss og mellom oss og teknologier. Det må vi håndtere.

Likevel må vi huske på at ingen teknologi i seg selv er bare god eller bare dårlig. Derfor er det viktig at de bedriftene og offentlige virksomhetene som tar AI i bruk, har et bevisst forhold til hvordan. Her finnes det heldigvis gode veiledere som allerede er utviklet for god, trygg og etisk bruk.

Om vi klarer å ta kontroll på utviklingen og ramme inn bruken, vil AI og digitalisering føre med seg store muligheter. Sørger vi for at både bruken og utviklingen skjer basert på våre verdier og premisser, vil i tillegg tilliten bli større og usikkerheten mindre. Og nettopp det vil være helt avgjørende for at vi skal lykkes, både i næringslivet og i offentlig sektor. 

Gjør vi det på riktig måte, blir kunstig intelligens et svært godt verktøy for å håndtere noen av de store utfordringene vi står overfor.