<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ulovlige bilder av Ultraman

Publisert 16. apr. 2024 kl. 08.35
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 152 ord
Foto: Tsuburaya

I Kina har nå den lokale domstolen i Guangzhou funnet et selskap ansvarlig for opphavsrettsbrudd på grunn av AI-genererte bilder av Ultraman, en berømt japansk science fiction-karakter. Det tiltalte selskapet Shenzhen Hongyun Technology tilbød en tekst-til-bilde AI-genereringstjeneste som produserte bilder som var svært lik Ultraman.

Selskapet er blitt dømt til å betale 800.000 yuan, tilsvarende 120.000 dollar, i skadeserstatning.

Kina er svært tidlig ute med konkret lovgivning knyttet til produksjon av AI-generert innhold, og saken er også den første domstolsavgjørelsen som tolker Kinas første AI-regulering. Spørsmålet retten tok stilling til er om det er brukeren eller tjenesten som er ansvarlig når opphavsrettigheter kommer i spill, og domstolen kom her til at det er tjenesten som har ansvaret. Retten mente at tiltalte ikke utøvde rimelig forsiktighet og ikke hadde tilstrekkelige tiltak for å forhindre opphavsrettsbrudd.

Det japanske studioet Tsuburaya Productions står bak Ultraman-figuren, men det var deres representant i Kina, Shanghai Character, som sto bak anmeldelsen.