<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
AXXIS
Kurskollaps etter Fredlys aksjesalg
Bjellesauinvestor Arne Fredly pøste ut Axxis-aksjer helt frem til dagen han til slutt sendte flaggemelding til Oslo Børs. Så har aksjen kollapset.
Flaggebøter på 10,4 millioner
Hvis Finanstilsynet ilegger Arne Fredly bot for manglende flagging i Axxis Geo Solutions blir han én av 100 investorer som har måttet punge ut 10,4 millioner. Se hvem.
Krise-aksje åpner opp for reparasjonsemisjon
Axxis Geo Solutions er allerede dumpet av en av sine redningsmenn. Nå åpner selskapet opp for reparajsonsemisjon. 
Nytt Fredly-salg før flaggemelding
Torsdag pøste Arne Fredly ut Axxis-aksjer uten å varsle om at han hadde passert flaggegrensen. Nå viser aksjonærlister at han fortsatte å selge i det skjulte.
Solgte kjempepost uten å varsle Børsen
To uker etter at Arne Fredly fikk kjøpe aksjer til 70 prosent rabatt måkte han ut aksjene med kjempegevinst. Så ventet han 100 timer før han sendte flaggemelding til Børsen.
Axxis tilbakebetaler lån
Axxis revurderer strategien
Axxis Geo Solutions har satt i gang arbeidet med å evaluere den strategiske retningen.