<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
BFISH
Smoltprodusent varsler emisjon – igjen
BioFish Holding vurderer å hente opptil 55 millioner kroner i en rettet emisjon, en liten uke etter at forrige forsøk ble avblåst.
Hadde ikke tid til «brennhet» emisjon
Edvin Austbø, Ketil Skorstad og Haakon Sæter var selvskrevne til aksjekjøp i Biofish. Men Sæter hadde ikke tid til å delta i emisjonen selskapet hevder hadde «betydelig interesse».
BioFish går ikke videre med planlagt rettet emisjon
Langt svakere fra BioFish
Innsidere kjøper aksjer for 300.000 i Biofish
BioFish søker ny produksjonskonsesjon
BioFish sikrer kontrakt til 24 millioner kroner