<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
CARN Capital
Grønn teknologi er ikke alltid ESG
Det er nødvendig med en begrepsavklaring, skriver Susanne Gløersen i SEB Norge og Melanie Brooks i CARN Capital.
Norges beste hedgefond i 2020
Med en avkastning på 26 prosent hittil i år, har CARN Capital passert ferskingene i Polar Asset Management. 
Sterkt halvår for norske hedgefond
Coronaviruset har ikke satt en stopper for norske hedgefond. Hittil i år har 11 av 19 fond positiv avkastning, og hedgefondindeksen er opp nesten én prosent.
Høyner innsatsen tross coronakrise
Det er coronarush for havinvestorene i Katapult Ocean. Fondet skulle hente 50 millioner kroner før sommeren. Nå høyner det med 10 millioner.