<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
IT-sikkerhet
ZIP er den nye verstingen
Komprimerte filer som ZIP og RAR topper rangeringen over filtypene som er mest brukt til å skjule skadevare.
Cybersikkerhet krever mer enn god kultur
God sikkerhetskultur og adferd på individnivå kan ikke erstatte tekniske systemer og prosedyrer på virksomhetsnivå og vice versa. De må komplettere hverandre, skriver artikkelforfatteren.
Det handler om kultur som forsvarsverk
Økokrim og NSM advarer kontinuerlig mot digitale trusler. Samtidig er det lite offensiv tenkning i norske virksomheter for å redusere trusselbildet, skriver Kai Roer i Knowbe4.
Menneskelig feil?
Datainnbruddet mot Norkart skyltes ifølge selskapets sjef «menneskelige feil». Hvis et system ikke kan ta høyde for slike feil, er det systemet det er noe galt med – ikke mennesket, skriver Eirik Gjesteland i Accenture.
Tre IT-trender som fordrer å tenke nytt rundt IT-­sikkerhet
Nye arbeidsformer, manglende kompetanse og nye måter å bygge IT-løsninger på gjør at man må tenke annerledes rundt IT-sikkerhet, skriver norgessjef Geir Rostadmo-Strømme i Dell.
DNB-sikkerhetsdirektør: – Trusselbildet øker hele tiden
DNB håndterte i fjor 27 saker med et alvorlig skadepotensial for konsernet, skriver banken i sin nye trusselvurdering.
Kan Norge og Sverige bli bedre sammen?
Et tettere samarbeid mellom Norge og Sverige er fornuftig både sikkerhetsmessig, økonomisk og for å få fart på det grønne skiftet, skriver Øyvind Husby, adm. direktør i IKT Norge.