<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
NCOD
Handelsstopp i opprettsaksje
Handelen i Norcod-aksjen er pauset på Oslo Børs. Torskeoppdretteren meldte torsdag at de vil hente opptil 175 millioner kroner.
Oppdretter under press – varsler emisjon
Akselerert slakting utløser kostnadspress i Norcod, som varsler rettet emisjon og samtaler med potensielle partnere.
– Behov for ytterligere kapital
Pålegg om tidlig slakting vil prege Norcods lønnsomhet. Adm. direktør sier at selskapet har behov for mer kapital i løpet av 2023 for å gjennomføre vekstplanene.
Svakere for Norcod
Kan bli pålagt akselerert slakting ved Norcod-anlegg
Fiskeridirektoratet har opprettet tilsynssak
Ny finansdirektør i Norcod